New Stage - Go To Main Page


מהפכת הכתב ומהפכת הכתב האלפבתי: המהפכה שלא הסתיימה
דר' אמנון טיל, DAT
http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lme.htm

Homepage:
http://mywebpage.netscape.com/amnontl/homepage.htm
New Stage Homepage:
http://www.stage.co.il/Authors/AmnonTill
Email: amnont@walla.co.il

====================================
ראשי פרקים
========
הקדמה
-----------------------------------------------------------------------------

מהפכת המידע השניה  - מהפכת הכתב
מקורות
כתב המספרים
כתב הסימנים: הכתב הסיני
התפתחות הכתב הכתב השומרי ב"קשת הפוריה" ובמזרח התיכון הקדום
והכתב המצרי הקדום
---------------------------------------------------------------------------------

מהפכת הכתב האלפאבתי - מהפכת המידע השלישית
הקדמה
העברית הקדומה והשפות השמיות
--------------------------------------------------------------------------------

הכתב האירופאי
יצירת ספרי הקודש
ספריות העולם העתיק
כתבי ימי הביניים
העלמות הקריאה והכתיבה הציבוריים בימי הביניים
------------------------------------------------------------------------------

כתבים שונים
שפות שונות
הדואר בעולם העתיק ובימינו
--------------------------------------------------------------------------------

כלי הכתיבה והמצע עליו אנו כותבים
קליגרפיה
קריאה וכתיבה עכשויים
אנאלפבתיות
ספרים אסורים: צנזורה החרמה ושרפת ספרים
חדשות
נושאים ספציפיים העוסקים בהתפתחות הכתב
-------------------------------------------------------------------------------

ביבליוגרפיה
ווביוגרפיה
המעבר לפרק הבא בספר מהפכות המידע
פרקי הספר מהפכות המידע
פרקי הסידרה: התפתחות הכתב
פרקי הסידרה: טקסטים
פרקי הסידרה: העולם העתיק
=====================================
הקדמה

מהפכת המידע הראשונה הייתה מהפכת ציורי המערות וציורי הסלע
מהפכת המידע השניה הייתה מהפכת הכתב, ואילו מהפכת המידע
השלישית הייתה מהפכת הכתב האלפבתי והכתב האלפבתי הפונטי
המאמר מנסה לאפיין מהפכות אלו.

הסטוריה של הכתיבה

http://www.answers.com/topic/history-of-writing


Writing

http://www.answers.com/topic/writing


שיטות כתיבה

http://www.answers.com/topic/writing-system-1

=====================================
מהפכת המידע השניה  - מהפכת הכתב

החוקרים נוטים לציין שהכתב נוצר בצורה עצמאית בשלשה מקומות
שונים: במוזופוטמיה (ארם נהריים), במצריים ובסין. יתר כתבי
העולם העתיק הושפעו במישרין או בעקיפין משלשה מרכזים אלו.

שרידי הכתב הקדומים ביותר נמצאו במזופוטמיה ובמצרים מסוף האלף
הרביעי שלפנה"ס. שרידים אלו, שאנו מכנים בשם כתובות, מציינים
את ראשית ההסטוריה.

הכתב החל בצורות שונות: מצד אחד היה הכתב הסיני, שהוא למעשה
כתב סימנים ובו כל ציור מביע מילה. נדרשים כ20 אלף ציורים כדי
לבטא את מגון המילים בשפה הסינית. יש לציין שהכתב הסיני אינו
הכתב הקדום ביותר, קודמים לו הכתב השומרי וכתב ההירוגליפים
המצרי.

בצורותיהם הקדומות של הכתב השומרי והמצרי הן מהוות כתב ציורים
של פיקטגרמות ואידיאוגרמות.
-----------------------------------------------------------------------------------

שפות לוגוגאפיות

http://www.omniglot.com/writing/logographic.htm


ציורי סימנים (פיקטוגרפים) לעומת אותיות

http://www.logoi.com/notes/pictograph.html

------------------------------------------------------------------------------------

הכתב התפתח מכתב סימנים (שהכיל אלפי סימנים ולכן רק מספר
מצומצם של אנשים יכול היה לשלוט במלכת הכתיבה), כאשר כל סימן
סימן מילה, משם לכתב הברות (שהכיל כ כ50 - 90 הברות), ומשם אל
הכתב האלפאבתי, שהחל להתפתח בחצי האי סיני, בפיניקיה ובכנען
הקדומות (שהכיל בין 22 ל30 אותיות) ולכתב האלפבתי הפונטי
(שראשיתו בכתב היווני).

לקח לאדם כ1500 שנה לעבור מכתב הסימנים לכתב האלפביתי, אשר
תחילתו היא בשנת 1700 לפנה"ס בכתב הפרוטו כנעני ואח"כ הכתב
הפיניקי. בהמשך התפתח הכתב היווני אשר הושפע מהכתב הפיניקי
אשר הפך לכתב האלפבתי הפונטי הראשון, ושימש בסיס לכתב של
השפות האירופאיות.
=======================================
מקורות

ראשיתו של הכתב

http://stwww.weizmann.ac.il/communication/Ch-4/Fc4s7t3p1.htmאתר העוסק בהתפתחות סוגי כתב שונים

http://www.ancientscripts.com


קטגוריית הכתב בויקיפדיה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9B%D7%AA%D7%91בכל שפה יש בה סימנים (למשל בעברית - סימן קריאה ! סימן שאלה
0-סימן האחוז % סימן הדולר $ וכדומה) וכן מספרים (בעברית מ0 עד
9
שהן ספרות ערביות ובמקור הודיות). מסתבר שכתב המספרים הוא
הכתב העתיק ביותר והתפתח עוד לפני שהתחיל הכתב הרגיל.

נתאר תחילה את כתב המספרים ואח"כ נתאר את השפה הסינית כדוגמא
לכתב סימנים. אח"כ נעבור לכתב השומרי והמצרי ואז נעבור לכתבים
האלפבתים.
========================================
כתב המספרים

ראו מאמרי בנושא זה

כתב המספרים

http://stage.co.il/Stories/624906

=======================================
כתב הסימנים: הכתב הסיני

ראו מאמרי בנושא זה:

הכתב הסיני

http://stage.co.il/Stories/621218

========================================
התפתחות הכתב ב"קשת הפוריה" ובמזרח התיכון הקדום

ראו מאמרי בנושא זה:

התפתחות הכתב השומרי

http://stage.co.il/Stories/621224

========================================
הכתב המצרי הקדום

ראו מאמרי בנושא זה:

הכתב המצרי הקדום: ההירוגליפים

http://stage.co.il/Stories/621228

========================================
מהפכת הכתב האלפאבתי - מהפכת המידע השלישית: הכתב הופך
לטכנולוגיה בשימוש עממי


הכתב העברי הקדום וכתבים שמיים אחרים

ראה מאמרי בנושא זה:

הכתב העברי הקדום וכתבים שמיים אחרים

http://stage.co.il/Stories/621241

===================================
הכתב הארופאי

הכתב היוני והכתבים האירופאים, ספריות העולם העתיק, כתבי ימי
הביניים,העלמות הקריאה והכתיבה הציבורית בראשית ימי הביניים

ראו מאמרי בנושא זה:

הכתב היווני והכתב האירופאי

http://stage.co.il/Stories/622725

==========================================
יצירת כתבי הקודש: הכתבים הקנוניים

ראו מאמרי בנושא זה:

ספרות קודש

http://stage.co.il/Stories/572313

==========================================
ספריות העולם העתיק

ראו מאמרי בנושא זה:

ספריות העולם העתיק

http://stage.co.il/Stories/632357

========================================
כתבי ימי הביניים

מה שנשמר מהמגילות שנכתבו בעולם העתיק, נשמר הודות ל3 גורמים
הכנסיה היוונית-מזרחית, המנזרים באירופה ועולם האיסלאם.
בכנסיה היוונית מזרחית נשמרו הרבה מכתבי העולם העתיק ביוונית
מאוחר יותר כתבים אלו תורגמו ללטינית.

המלומדים המוסלמים תרגמו את כתבי היוונים לערבית, במיוחד את
הכתבים העוסקים ברפואה ובאסטרונומיה. כתבים אלו תורגמו אח
ללטינית, ולעיתים גם לעברית. לעיתים היו אלו היהודים, ששימשו
מתווכים בין הערבית ללטינית.

מסדרי הנזירים באירופה החלו מהמאה ה6 לספירה, העתיקו כתבי
יד. בכל מנזר היו כתבי יד, שהנזירים העתיקו. כתבי היד הכילו
ספרות יוונית בתרגומה ללטינית, ספרות רומית, כתבי קודש, כתבי
אבות הכנסיה וחיי קדושים. במנזרים היו הספריות היחידות של ימי
הביניים מהמאה ה6 עד המאה ה12.

הקוראים והכותבים היו אנשי הכנסיה, ורוב המון העם האירופאי
היה אנאלפבתי. תרבות ימי הביניים הייתה תרבות אורלית ברובה
רק בשולי המנזרים הייתה תרבות אוריינית של קריאה וכתיבה. רוב
הכתיבה הייתה, למעשה העתקה של כתבים.

האוניברסיטאות קמו באירופה בסוף המאה ה12 בצפון איטליה
בפריז, באוקספורד ובקיימבריג'. למדו בהם תחילה דת, רפואה
ומשפטים. עם התפתחות הדפוס במאה ה15 כבר היו באירופה עשרות
אוניברסיטאות.

המעתיקים המקצועיים של ימי הבייניים העתיקו לתלמידים פרקים
נבחרים מספרי הלימוד. כמו כן, הם העתיקו למען הבורגנות את
סידורי התפילות, חלקים מכתבי הקודש, ספרי לימוד לטינית, ספרי
הדרכה למקצועות שונים, לוחות שנה וספרי קריאה.

http://labyrinth.georgetown.edu/display.cfm?Action=View&Category=Manuscriptsכתבי ימי הביניים והרנסנס בספריית הותיקן

http://www.loc.gov/exhibits/vatican/vatican.html


מפות של ימי הביניים

http://www.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/EM1.html

========================================
העלמות הקריאה והכתיבה הציבורית בראשית ימי הביניים

הקטע הבא מבוסס על פוסטמן (23-20 ,1986). פלישת הברבריים
הצפוניים הביאה להתמוטטות האמפריה הרומית ולהעלמות התרבות
הקלאסית, ולשקיעת אירופה לתקופה האפלה שהיא ראשית יני
הביניים.

קרו כמה תהליכים בו זמנית: נעלמה ידיעת קרוא וכתוב, נעלמו
הלימודים והחינוך בבית הספר. למידת הקריאה והכתיבה שהייתה
ציבורית, כלומר, רב האנשים ידעו לקרא ולכתב, הפכה לאמנות של
יחידים. מדוע?

יש לכך סיבות שונות:

א. התרבו מאד גירסאות אותיות האלף בית היווני והלטיני ששימש
את אירופה בתקופה של כ1000 שנה. צורת האותיות הייתה מצועצעת
ובלתי קריאה. לא האלף בית נעלמה אלא יכולת הקוראים לזהותו
ולהבינו. אירופה חזרה למצב שהיה בתרבות המוזפוטמית שבה רב
האוכלוסיה לא יכלה לקרא.

ב. מקורות הקלף והפפירוס נעשו נדירים, או שקשיי החיים לא
אפשרו להשקיע את האנרגיה כדי לייצרם. הנייר הופיע באירופה
במאה ה13 ואז החלו האירופאים ליצרו בעזרת טחנות המים ולא
באמצעות היד והרגל. נדירות חומרי הכתיבה במשך כמה מאות שנים
הזיק לידיעת הכתיבה והקריאה הציבורית.

ג. הכנסיה הרומית הבינה את היתרון של אמנות הכתיבה כאמצעי
לפיקוח על אוכלוסיה מגוונת: לפקח על הרעיונות הארגון ונאמנות
האוכלוסיה. לכן הכנסיה שאפה להגביל את השליטה על ידיעת הקריאה
והכתיבה. פקידות הכנסיה שלטה בידע זה וכך הוגבלה הגישה לסודות
התאולוגיים והאנטלקטואליים שעמדו לרשות הכנסיה.

אם כן בחלק נרחב מימי הביניים חלק גדול מהאנשים לא קראו כלל
ואלא שקראו עשו זאת בעמל רב. בדרך כלל לא היו קיימים בתי ספר
יסודיים בימי הביניים. החינוך התבצע באמצעות חניכות ושירות.

בתי הספר שכן היו קיימים, חלקם היה קשור לכנסיה וחלקם היו
פרטיים. הלימודים החלו בשעה 10 בבוקר. בכיתה היו תלמידים
בגילים שונים והייתה חזרה מתמדת על ההרצאות. נשים לא השתתפו
בלימודים.
הציליויזציה של ימי הביניים לא ידעה על תורת החינוך של היוונים
והרומיים וכמובן לא ידעה שום דבר על החינוך המודרני.

הילד בן ה7 בימי הביניים היתה לו גישה לשפה וכך היה לו גישה
לכל צורות התרבות של ימי הביניים. הוא היה גבר חוץ מאשר
יכולתו לאהוב ולהלחם. לילדים לא היה עולם ילדות נפרד (פוסטמן
1982).
========================================
כתבים שונים

דרום אמריקה

הכתב של תרבות המאיה

http://www.omniglot.com/writing/mayan.htm

=======================================
המזרח הרחוק

ברהמית

http://www.answers.com/topic/br-hm

http://www.answers.com/topic/brahmic-family


השפה התאית של תאילנד

http://www.omniglot.com/writing/thai.htm


השפה הטיבטית

http://www.omniglot.com/writing/tibetan.htm

http://www.answers.com/topic/tibetan-script

======================================
שפות שונות

שפות אלפבית

http://www.omniglot.com/writing/alphabetic.htm


שפות הברות

http://www.omniglot.com/writing/syllabic.htm


שפות שלא פוענחו עד עתה

http://www.omniglot.com/writing/undeciphered.htm


שפות אלטרנטיביות

http://www.omniglot.com/writing/alternative.htm


חוקרים פיענחו שפת האינקה האבודה

http://news.walla.co.il/?w=/5/764706

=========================================
הדואר בעולם העתיק ובימינו

הדואר בראי הזמן

http://www.postil.com/postunit.nsf/main?OpenFrameset&Frame=central&src=/postunit.nsf/def/who13R?Opendocument


מיונת הדואר לדואר אלקטרוני

http://www.postil.com/postunit.nsf/main?OpenFrameset&Frame=central&src=/postunit.nsf/def/who13R?Opendocument


========================================
כלי הכתיבה והמצע שעליו כותבים

הכלים שבהם השתמשו לכתוב והחומר עליו כתבו היו שונים ומשונים.
תחילה כתב יתדות, שנכתב על לוחות חימר וחרס, הפפירוס המצרי
אח"כ קלף ומגילה העשויה מעורות בעלי חיים וכתיבה ואח"כ בעזרת
כתיבה בעזרת דיו ונוצה ולבסוף מעבר לעט נובע ודיו לעט הכדורי
של ימינו. אח"כ התפתחה מכונת הכתיבה הידנית, החשמלית ומעבד
התמלילים של ימינו.

הנייר הומצא בסין בשנת 105 לספירה. הידע על שיטות ייצור הנייר
הגיע לאירופה באמצעות המוסלמים במאה ה11. במאה ה13 התפתחה
תעשיית נייר באירופה. הנייר היה עשוי מסמרטוטים ורק במאה ה18
החלו לייצרו מסיבי עץ.

המעבר לנייר סימן גם את המעבר ממגילה לקודקס. גיליונות של
פפירוס או קלף נקשרו יחד כקונטרסים וחיבור של כמה קונטרסים
בתפירה או דבקה יצר את הקודקס: כרך או ספר.

לקח 3000 שנה לעבור מלוחות החרס והחימר של שומר לספר. 1500 שנה
מאוחר יותר הופיע  יוהנס גוטנברג מהעיר ממינץ שבגרמניה
ייוצר הדפוס האירופאי.
.==========================================
קליגרפיה: הכתב האמנותי

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94העיתור והאיור בכתבי היד היהודיים

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8675


מיקרוגרפיה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94


קליגרפיה ממוחשבת

http://www.caligraft.com


קליגרפיה עברית

http://www.impwriter.com


קליגרפיה אסלאמית

http://www.islamicity.com/Culture/Calligraphy/default.HTM

http://www.islamicarchitecture.org/art/islamic-calligraphy.html

=====================================
קריאה וכתיבה עכשויים

ראו מאמרי בנושא זה:

אוריינות בעברית ברשת האינטרנט

http://stage.co.il/Stories/583190


סגנון כתיבה

http://www.answers.com/topic/writing-style-1


טכניקות ספרותיות

http://www.answers.com/topic/literary-technique


אלמנט ספרותי

http://www.answers.com/topic/literary-element


קולו האישי של הכותב

http://www.answers.com/topic/writer-s-voice

http://www.write4kids.com/feature3.html

http://www.greece.k12.ny.us/instruction/ela/6-12/Reading/Reading%20Strategies/listeningtovoice.htm


http://www.businessknowhow.com/Writers/Perceptions/pdoyouhear.htmכתיבה מסוגננת ע"פ הצורך (למשל כתיבה מדעית)

http://www.answers.com/topic/usage

==========================================
אנאלפבתיות

הכתב הוא טכנולוגיה מהממת, אלא שכמו כל טכנולוגיה יש עימה
בעיות: חלק מהאנשים הם דיסלקטים ומתקשים לכתוב מלידה. חלק די
גדול מהעולם השלישי עדיין אינו יודע קרוא וכתוב. ידיעת הקריאה
והכתיבה בעולם השלישי נפוצה יותר אצל גברים מנשים והיא משמשת
כאמצעי לשיעבוד הנשים בעולם השלישי ובחברות מסורתיות.

באפגניסטאן, למשל,  51 אחוז מהגברים יודעי קרוא וכתוב לעומת 21
אחוז מהנשים בלבד ע"פ נתוני אתר הCIA. באלג'יריה המספרים הם:
73 אחוז גברים ורק 49 אחוז נשים, ואילו באנגולה 56 אחוז
מהגברים לעומת 28 אחוז מהנשים הם יודעי קרוא וכתוב.

אלו הם רק דוגמאות ספורות ולעולם השלישי דרך ארוכה לעשות כדי
לעבור את מהפכת הכתב. אבל מנתוני הCIA כתוב שידיעת קרא וכתוב
בישראל היא 95 אחוז בלבד וגם אצלנו 97 אחוז מהגברים ו93
אחוז מהנשים יודעים לקרוא ולכתוב. גם בישראל יש עדיין הרבה מה
לעשות בתחום זה.

אתר הCIA על מדינות

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

--------------------------------------------------------------------------------

מי היו אנשי הכתב? העילית הדתית הכלכלית והפוליטית. מלכים
ושליטים השאירו כתובות עם עלילות מלחמותיהם וכיבושיהם (למרות
שחלקם לא ידעו לכתוב והכתיבה נעשתה ע"י לבלרים). סופרי סת"ם
כתבו את התורה על גבי מגילת קלף. המלכים והשליטים הפאודליים
שלחו אגרות לעמיתיהם, הסוחרים יצרו קשר על פני העולם לחילופי
מצרכים ותשלומים וכן כתבו צוואות לחלוקת הרכוש.

ראה את צוואתו של מרקו פולו באתר הבא:

http://www.snark.co.il/polo/polo.htm

========================================
ספרים אסורים: צנזורה החרמה ושרפת ספרים

מאז שהחלו להכתב מגילות וספרים החלה הצנזורה לפעול לעיתים
במרץ רב מדי.

ראו מאמרי בנושא זה:

ספרים אסורים: ספרים מצונזרים, מוחרמים ונשרפים

http://stage.co.il/Stories/461243

=======================================
חדשות

גילוי ארכיאולוגי ישיב לאפריקה את כבודה האבוד

http://news.walla.co.il/?w=/5/1006049

מהמאמר: "150 אלף כתבים עתיקים עשויים לשפוך אור חדש על עברה
של העיר טימבקטו. תושבי המקום מקווים כי בכך יושב כבוד אפריקה
למקומו".
=======================================
נושאים ספציפיים בהתפתחות הכתב

דוגמאות לנושאים ספציפיים: התפתחות הכתב במזרח התיכון הקדום,
התפתחות הכתב המצרי הקדום (כתב ההירוגליפים, הכתב ההריאטי
והכתב הדמוטי). התפתחות הכתב העברי, סופר הסת"ם, כתב הלדינו
וכתיבת התורה, התפילין והמזוזות, התפתחות כתב רש"י, היידיש,
התפתחות הכתב הערבי.

התפתחות הכתב האירופאי (הכתב היווני, הכתב האטרוסקי, הכתב
הלטיני והרומי, הכתב הגרמני, הכתב האנגלו סקסי, הכתב הצרפתי
הכתב הספרדי והאטלקי הרומנית ושפות אירופאיות שונות).

התפתחות הכתב במזרח הרחוק: הכתב הסיני והיפני, הכתב ההודי.
התפתחות כתבי הסתר והצופן השונים: סמפור, מורס ושפות תקשורת,
שפת ברייל, שפת הסימנים של החרשים, תקשורת בין בעלי חיים
תקשורת בין בני אדם לבעלי חיים, התפתחות טכניקות שונות של
כתיבה.
==========================================
ביבליוגרפיה

עברית

אבן שושן א. (1961), לשון וכתב, ש. זאק, ירושלים.

גבעון י. ובן זקן א. (2001), מבוא לאינפורמטיקה חינוכית, מבט
לחלונות, הוד השרון.

גורביץ' א. (1993), תמונת העולם של אנשי ימי הביניים,
אקדמון, ירושלים.

הערך כתב (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך 19, ספריית
הפועלים, ירושלים, 1094-1107.

הערך כתובות (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך 19, ספריית
הפועלים, ירושלים, 1108-1109.

הערך כתיבה (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך 19, ספריית
הפועלים, ירושלים, 1110-1117.

יפרח ג' (1990), ספרות ומספרים - הסטוריה של המצאה גאונית,
כרטה, ירושלים.

ירדני ע. (1991), ספר הכתב העברי, כרטא, ירושלים.

ירדני ע. (2000), אוסף תעודות ממדבר יהודה וחומר קרוב,
האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר תולדות ישראל, ירושלים.

לוין י"ל ומזר ע (עורכים), (2001),הפולמוס על האמת ההסטורית
במקרא
, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

לוריא ב. (תשמ"א), "הכתב העברי הקדום - של מי?", בית מקרא,
כ"ו, 98-101.

ליונשטם ש. א. (תשכ"ט), "כתבי אוגרית וספרות המקרא",
קדמוניות: רבעון לעתיקות של ארץ ישראל וארצות המקרא, ב' (3),
83-89.

ליפינר א. (תשמ"ט), חזון האותיות, תורת האידאות של האלפבית
העברי
, הוצאת מאגנס של האוניברסיטה העברית בירושלים,
ירושלים.

מבורך ב. שלבי ההתפתחות של אותיות האלף-בית העברי, אקדמון,
ירושלים.

נאמן נ. (2002), העבר המכונן את ההווה, עיצובה של ההיסטוריה
המקראית בסוף ימי הבית הראשון ולאחר החורבן
, ארנה-הס,
ירושלים.

נוה י. (1979), אותיות ותולדותיהן, כתר, ירושלים.

נוה י. (1981) (עורך), מקראה על כתובות יהודיות, מאגנס,
ירושלים.

נוה י. (1989), ראשית תולדותיו של האלפבית, מבוא לאפיגרפיה
ופליאוגרפיה שמית-מערבית
, מאגנס, ירושלים.

נוה י. (2003), על חרס וגומא - כתובות ארמיות ועבריות,
מאגנס, ירושלים.

ניר ר. (1989), מבוא לבלשנות 123, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א,
95-99.

פינקלשטיין י., סילברמן א. (2003), ראשית ישראל, ארכאולוגיה
מקרא וזכרון היסטורי
, אוניברסיטת ת"א, ת"א.

פרידמן ר"א (תשנ"ה), מי כתב את התנ"ך?,  ת"א.

קתדרה 100, (תשס"א).

קדמן ל. (תשכ"א), "כתב המטבעות העברי, מחקר באפיגרפיה
ופלאוגרפיה של המטבעות היהודיות העתיקות?",ארץ ישראל: מחקרים
בידיעת הארץ ועתיקותיה
, 94-103.

רוזנמן י. (תשנ"ד), "הכתב העברי - תולדות הכתב והרקע האמנותי
של האות", בתוך: ספר השנה של העורכים והעיתונאים בכתבי-העת
בישראל
, 325-328.
--------------------------------------------------------------------------------------
אנגלית

Cailborne R. (1974) The Miracle of Writing

Coulmas F. (1989) The writing systems of the world

J. A. Fishman (1977), Advances in the Creation and Revision
of Writing Systems

Gaur A. (1987)  A History of Writing

Georges J.,(1992), Writing, The Story of Alphabets &
Scripts, Thames & Hudson,London, England

Goody J. (1986) The logic of writing & the organization of
Society

Goody J. The Domestication of the Salvage Mind  

R. Harris, (1986) The Origin of Writing

Houston S. D. (1989) Maya Glyphs

Jackson D. (1981), The story of witing

Massin R. (1972) Letter & Image

Nakanishi A. (1980) writing system of the world

J. H. Ober (1964), Writing: Man's Greatest Invention

O. Ogg (rev. ed. 1971) , The 26 Letters

Ong W. J. (2002), Orality & Litercy The Technologizing of
the Word, Routledge,NY,US

Page R. I. (1987) Runes

G. Sampson (1985)   Writing Systems

Quirke S & Andrews C. (1990) Reading from the past: Ancient
writing from Cuneiform to alphabet.
======================================
ווביוגרפיה

עברית

קטגוריה: כתב בוולאפדיה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9B%D7%AA%D7%91


קטגוריה: ספר בוולאפדיה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%A4%D7%A8


כתב יד (יצירה)

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%9B%D7%AA%D7%91%5F%D7%99%D7%93%5F%28%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%29


בוסטרופידון

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F


אוצר כתבי יד תלמודיים

http://jnul.huji.ac.il/dl/talmud


פלימפססט

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%A1%D7%98


כתיב

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91


פיסוק

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7

http://hebrew-academy.huji.ac.il/decision5.html


ניקוד

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93


מדרש

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9


ליגטורה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94


אורתוגרפיה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94


גניזה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%94


גניזת קהיר

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=130240

----------------------------------------------------------------------------------
אנגלית

גניזת קהיר

http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter


הספרים החיצוניים מתורגמים לאנגלית

http://www.earlyjewishwritings.com


בסיס הנתונים לכתבי יד עתיקים

http://www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/manu-1.htmlThe Centre for the Study of Ancient Documents

http://www.csad.ox.ac.uk/csad


Script, Image and the Culture of Writing in the Ancient
World

http://www.csad.ox.ac.uk/Mellon


מרכז הפפירוסים באוניברסיטת דיוק

http://odyssey.lib.duke.edu/papyrus/texts/homepage.html


מרכז הפפירוסים באוניברסיטת פרינסטון

http://www.princeton.edu/papyrus/index.html


מרכז הפפירוסים באוניברסיטת מישיגן

http://www.lib.umich.edu/pap


The history of writing

http://www.historian.net/hxwrite.htm


Computers and Writing Systems

http://scripts.sil.org


האמפריות של העולם העתיק

http://www.factmonster.com/ipka/A0001206.html

===================================
"מהפכות המידע" למעבר לפרק הבא של הספר

מהפכת הדפוס - מהפכת המידע הרביעית: תחילת עידן תקשורת
ההמונים

ראה פרק בנושא מהפכת הדפוס

http://stage.co.il/Stories/370536

===================================
פרקי המהדורה הדגיטלית של הספר מהפכות המידע

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/linfor.htm
 
=========================================
מאמרים בסידרה: התפתחות הכתב

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lktav.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: טקסטים

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/ltext1.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: העולם העתיק

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/latic.htm

=======================================

הבלוג שלי בתפוז
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=amnontill

הבלוג שלי בקפה דמרקר
http://cafe.themarker.com/view.php?u=162968

===========================היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
בבמה מאז 9/9/04 23:22
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
אמנון טיל

© 1998-2022 זכויות שמורות לבמה חדשה