כנראה שהקוקיז (cookies) בדפדפן שלך מכובים.
באקספלורר (4,5,5.5) ניתן להדליק אותן על ידי:
Tools->Internet Options->Security->Custom Level
ובסעיף Cookies שנו את שני אלו:
Allows cookies ... on your computer
Allow Per-Session

ל Enable.


Explorer 6 and up:
Tools->Internet Options->Privacy
Web Sites-> Edit
Address Of Website: stage.co.il
Allow

כמו כן ודאו שהתאריך במחשב שלכם נכון ולא מספספ באיזה שנה או
עשר.