New Stage - Go To Main Page


מי היו פלשתים וגויי הים?
דר' אמנון טיל, DAT
http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lme.htm
New Stage Homepage:
http://www.stage.co.il/Authors/AmnonTill
Email: amnont@walla.co.il

====================================
ראשי פרקים
========
הקדמה
פלישת גויי הים למצרים
הפלישתים בארץ
ערי הפלישתים וגויי הים בישראל
הקשר בין טרויה לפלישתים
אזכורים בתנ"ך ל"פלשתי"
ביבליוגרפיה
======================================
הקדמה

המאמר מביא מקורות דיגיטליים שונים בנושא הפלישתים וגויי הים.
העמים הללו קיימו את שלטונם בכנען משנת 1200 עד לשנת 600
לפנה"ס בתקופה של כ600 שנה. תקופת השיא שלהם הייתה בין 1200
לפנה"ס ל1050 לפנה"ס, תקופה של כ150 שנה.

הפלישתים הם אחד "מגויי הים" המופיעים באגן המזרחי של הים
התיכון כגורם צבאי בסביבות 1300 לפנה"ס. סופה של המאה ה13
לפנה"ס וראשית המאה ה12 לפנה"ס הן תקופת התפוררות האמפריות
הגדולות של המזרח: האימפריה המצרית והאימפריה החיתית וכן
טרויה. גויי הים ניצלו את חורבנן של אמפריות אלו ופשטו לשיטחן.
החדירה היא דרך הים והיבשה מאירופה ואיי הים האגאי כמו כרתים
לכיוון סוריה, כנען ומצרים.

ההתקפה הגדולה של גויי הים היתה בתקפת רעמסס השלישי. התקפה זו
שהייתה גם בים וגם ביבשה נכשלה, אולם הפלישתים נשארו בכנען
והתיישבו בעיקר בחוף הדרומי של ישראל. במשך הזמן הם הפכו לגורם
צבאי ומדיני חשוב בעיקר מול ערי כנען המפולגות.

במקורות המצריים נזכרים גויי הים כשכירים בצבא המצרי בתעודות
אל עמארנה. מלחמותיהם במצרים ידועות מימי מרנפתח אולם רק בימי
רעמסס השלישי נזכרים הפלישתים במפורש.

חמשת ערי הפלישתים הידועות בפלשת הם: עזה, אשקלון, אשדוד, גת
ועקרון. התרבות הפלישתית היא במקור מיקנית, אך עם בואם לכנען
חדרו יסודות כנעניים לתרבות הפלישתית ובמשך הזמן הפכו השמות
הפלישתיים לשמות כנעניים.

גם הפולחן שלהם הפך לפולחן כנעני. (למשל האל דגון מעיד על קשר
למילה "דג". אל אחר הוא בעל-זבוב אחד מכינויי בעל באוגרית לאלה
עשתורת הכנענית היה מקדש באשקלון). מנהגי הקבורה שלהם בארונות
חרס חיקו כנראה מנהגים מצריים. בתי המגורים שלהם דמו לבתי
הכנענים.

הפלישתים על נספחיהם השונים ישבו מאפק ותל קסילה (על גדות
הירקון: היכן שנמצא היום מוזיאון א"י בת"א)  ועד עזה וגבול
מצרים. זמן מה הם ישבו גם בבית שאן. יתכן כי גם בני דן נכללים
במניין זה. ישנם מספר חוקרים (כמו למשל מרגלית 1988 ופרופ'
יגאל ידין בשנות ה50) שטענו למוצא פלישתי לשבט דן הישראלי.

לדעתם של פינקלשטיין וסילברמן (2006) התאור של גוליית הפלישתי
וציודו הצבאי בתנ"ך מתאים בצורתו הפיזית לדמות של ההיפוליט
היווני מן המאה השביעית לפנה"ס (צבא השכירים היווני בצבא המצרי
הקדום במאה השביעית לפנה"ס) ולא לדמויות של הפלישתים כפי שהם
מצויירות ע"י המצרים בזמן פלישת הפלישתים למצרים בסביבות 1200
לפנה"ס.

הפלישתים השפיעו על ישראל (לצד המקורות הכנעניים) במסורות,
אמרות ומילים של שפת התרבות האגאית (מינואית ומיקנית). למשל
בנחמיה י"ג 24 נאמר: "ובניהם חצי מדברים אשדודית ואינם מכירים
לדבר יהודית". אשדודית היא שפת הפלישתים ולא דמתה לשפות
השמיות.
---------------------------------------------
מילים עבריות שמקורן פלישתי

המילה "סרן" מקורה במילה היוונית "טירן". "ארגז (arca)
ו"פילגש"
(pellex). כמו כן המילה קלשון, דרבן, ליש, לשכה, מצה, ארגז,
ענק, שרד, וכתנת מקורם פלישתי.
=========================================
פלישת גויי הים למצרים בתקופת רעמסס השלישי

http://stage.co.il/Stories/537243869

=========================================
הפלישתים בארץ

עברית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D


http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2624

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2624&author=483


http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4776

http://www.amalnet.k12.il/meida/mikra/subject

http://www.amalnet.k12.il/activities/plishtim

http://www.shechem.org/torah/geomishna/26.html

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/namittp/sites/homepage/shany1/shemuel2.htm


---------------------------------------------------------------------------------
אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Philistines

http://www.answers.com/Philistines

http://www.crystalinks.com/philistia.html

http://www.bga.nl/en/articles/filist1.html

http://www.phoenixdatasystems.com/goliath/contents.htm

http://www.people.cornell.edu/pages/bel9/index.html

-------------------------------------------------------------------

ערי הפלישתים

מפת ערים פלשתיות

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2615&author=483ארץ פלישתים

http://www.shechem.org/torah/geomishna/26.html

------------------------------------------------------------------------------

אשקלון

http://www.shechem.org/torah/geomishna/28.html

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F


http://www.jewishmag.com/41mag/ashkelon/ashkelon.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkelon

http://www.nationalgeographic.com/ngm/0101/feature4

http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/ASH/Ashkelon.html

-----------------------------------------------------------------------------

עזה

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A2%D7%96%D7%94

http://www.shechem.org/torah/geomishna/145.html

http://www.kipa.co.il/hibbur/show.asp?n=5905

---------------------------------------------------------------------------------

אשדוד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93אשדודה

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11121


כן המנגנים מאשדוד

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11124

---------------------------------------------------------------------------------

עקרון

עברית

http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Early%20History%20-%20Archaeology/Ekron%20-%20A%20Philistine%20City


http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F


http://bibleage.com/site/miqne.html


כתובת עקרון

http://bibleage.com/inscription/ekron.html


אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Ekron

http://www.archaeology.org/9801/abstracts/ekron.html

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/ekron.html

---------------------------------------------------------------------------

גת (תל אל סאפי)

עברית

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%92%D7%AA%5F%28%D7%A2%D7%99%D7%A8%5F%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA%29בתל א-צאפי נמצאו כלי זין פלישתים

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3516988,00.html

מהמאמר: "ד"ר אהרון מאיר, המנהל את החפירה בתל א-צאפי ב-11
השנים האחרונות, משוכנע כי מצא את מיקומה של גת הפלישתית.
העדות החותכת: כלים טקסיים המחקים את איבר המין הגברי".
---------------------------------
אנגלית

http://www.dig-gath.org

http://gath.wordpress.com

http://www.answers.com/topic/gath-city

----------------------------------------------------------------------------

תל קסילה

פלישתים על גדות הירקון

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2914

http://www.eretzmuseum.org.il/main/site/index.php3?page=30


תמונת האתר

http://www.eimuseum.co.il/exhibitions/bitan/left.html

http://www.hum.huji.ac.il/tellqasile

-------------------------------------------------------------------------------
דור

כאן גרו הת'כרים (או הסכלים)

http://shezaf.net/zope/home/he/2/190-yam/1139557350

עיר זו אח"כ הייתה בעלת השפעה פיניקת.
----------------------------------------------------------------------------

הקשר בין טרויה לפלישתים

http://www.notes.co.il/eshed/6097.asp

http://www.e-mago.co.il/e-magazine/troy2.html

-----------------------------------------------------------------------------

אלה פלישתית

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11121


כלי חרס פלישתי מחפירות מגידו

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14241

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14241

=========================================
אזכורים בתנ"ך ל"פלשתי"

בראשית י14: "ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת
כפתרים"

בראשית כא32: "ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו
וישבו אל ארץ פלשתים"

בראשית כא34: "ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים"

בראשית כו1: "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי
אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה"

בראשית כו8: "ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך
פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו"

בראשית כו14: "ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו
אתו פלשתים"

בראשית כו15: "וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו
סתמום פלשתים וימלאום עפר"

בראשית כו18: "וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי
אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת
אשר קרא להן אביו"

שמות יג17: "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ
פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו
מצרימה"

שמות כג31: "ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד
הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך"

יהושע יג2: "זאת הארץ הנשארת כל גלילות הפלשתים וכל הגשורי"

יהושע יג3: "מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה
לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי
והעקרוני והעוים"

שופטים ג3: "חמשת סרני פלשתים וכל הכנעני והצידני והחוי ישב הר
הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת"

שופטים ג31: "ואחריו היה שמגר בן ענת ויך את פלשתים שש מאות
איש במלמד הבקר וישע גם הוא את ישראל"

שופטים י6: "ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ידוד ויעבדו את
הבעלים ואת העשתרות ואת אלהי ארם ואת אלהי צידון ואת אלהי מואב
ואת אלהי בני עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את ידוד ולא עבדוהו"


שופטים י7: "ויחר אף ידוד בישראל וימכרם ביד פלשתים וביד בני
עמון"

שופטים י11: "ויאמר ידוד אל בני ישראל הלא ממצרים ומן האמרי
ומן בני עמון ומן פלשתים"

שופטים יג1: "ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ידוד ויתנם ידוד
ביד פלשתים ארבעים שנה"

שופטים יג5: "כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי
נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד
פלשתים"

שופטים יד1: "וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים"


שופטים יד2: "ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה ראיתי בתמנתה
מבנות פלשתים ועתה קחו אותה לי לאשה"

שופטים יד3: "ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל עמי אשה
כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים ויאמר שמשון אל אביו אותה
קח לי כי היא ישרה בעיני"

שופטים יד4: "ואביו ואמו לא ידעו כי מידוד היא כי תאנה הוא
מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל"

שופטים טו3: "ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי עשה אני
עמם רעה"

שופטים טו5: "ויבער אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש
ועד קמה ועד כרם זית"

שופטים טו6: "ויאמרו פלשתים מי עשה זאת ויאמרו שמשון חתן התמני
כי לקח את אשתו ויתנה למרעהו ויעלו פלשתים וישרפו אותה ואת
אביה באש"

שופטים טו9: "ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי"

שופטים טו11: "וירדו שלשת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עיטם
ויאמרו לשמשון הלא ידעת כי משלים בנו פלשתים ומה זאת עשית לנו
ויאמר להם כאשר עשו לי כן עשיתי להם"

שופטים טו12: "ויאמרו לו לאסרך ירדנו לתתך ביד פלשתים ויאמר
להם שמשון השבעו לי פן תפגעון בי אתם"

שופטים טו14: "הוא בא עד לחי ופלשתים הריעו לקראתו ותצלח עליו
רוח ידוד ותהיינה העבתים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש
וימסו אסוריו מעל ידיו"

שופטים טו20: "וישפט את ישראל בימי פלשתים עשרים שנה"

שופטים טז5: "ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי
במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש
אלף ומאה כסף"

שופטים טז8: "ויעלו לה סרני פלשתים שבעה יתרים לחים אשר לא
חרבו ותאסרהו בהם"

שופטים טז9: "והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון
וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו"


שופטים טז12: "ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו
פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט"

שופטים טז14: "ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ
משנתו ויסע את היתד הארג ואת המסכת"

שופטים טז18: "ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו ותשלח ותקרא
לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי הגיד לה את כל לבו ועלו אליה
סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם"

שופטים טז20: "ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא
כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי ידוד סר מעליו"

שופטים טז21: "ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו
עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים"

שופטים טז23: "וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלהיהם
ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו"

שופטים טז27: "והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים
ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון"

שופטים טז28: "ויקרא שמשון אל ידוד ויאמר אדני ידוד זכרני נא
וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני
מפלשתים"

שופטים טז30: "ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלשתים ויט בכח ויפל
הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר המית במותו
רבים מאשר המית בחייו"

שמואל א ד1: "ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת
פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק"

שמואל א ד2: "ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותטש המלחמה וינגף
ישראל לפני פלשתים ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש"

שמואל א ד3: "ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו
ידוד היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את ארון ברית ידוד ויבא
בקרבנו וישענו מכף איבינו"

שמואל א ד6: "וישמעו פלשתים את קול התרועה ויאמרו מה קול
התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון ידוד בא אל
המחנה"

שמואל א ד7: "ויראו הפלשתים כי אמרו בא אלהים אל המחנה ויאמרו
אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשם"

שמואל א ד9: "התחזקו והיו לאנשים פלשתים פן תעבדו לעברים כאשר
עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם"

שמואל א ד10: "וילחמו פלשתים וינגף ישראל וינסו איש לאהליו
ותהי המכה גדולה מאד ויפל מישראל שלשים אלף רגלי"

שמואל א ד17: "ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה
גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים
נלקחה"

שמואל א ה1: "ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר
אשדודה"

שמואל א ה2: "ויקחו פלשתים את ארון האלהים ויביאו אתו בית דגון
ויציגו אתו אצל דגון"

שמואל א ה8: "וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה
נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את
ארון אלהי ישראל"

שמואל א ה11: "וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים ויאמרו שלחו את
ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה
מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שם"

שמואל א ו1: "ויהי ארון ידוד בשדה פלשתים שבעה חדשים"

שמואל א ו2: "ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון
ידוד הודענו במה נשלחנו למקומו"

שמואל א ו4: "ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני
פלשתים חמשה עפלי זהב וחמשה עכברי זהב כי מגפה אחת לכלם
ולסרניכם"

שמואל א ו12: "וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת
הלכו הלך וגעו ולא סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם
עד גבול בית שמש"

שמואל א ו16: "וחמשה סרני פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא"

שמואל א ו17: "ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם לידוד
לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד"

שמואל א ו18: "ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים
מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את
ארון ידוד עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי"

שמואל א ו21: "וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמר השבו
פלשתים את ארון ידוד רדו העלו אתו אליכם"

שמואל א ז3: "ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר אם בכל לבבכם
אתם שבים אל ידוד הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו
לבבכם אל ידוד ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים"

שמואל א ז7: "וישמעו פלשתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה ויעלו
סרני פלשתים אל ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלשתים"

שמואל א ז8: "ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל
ידוד אלהינו וישענו מיד פלשתים"

שמואל א ז10: "ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה
בישראל וירעם ידוד בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו
לפני ישראל"

שמואל א ז11: "ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלשתים
ויכום עד מתחת לבית כר"

שמואל א ז13: "ויכנעו הפלשתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל
ותהי יד ידוד בפלשתים כל ימי שמואל"

שמואל א ז14: "ותשבנה הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל לישראל
מעקרון ועד גת ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים ויהי שלום בין
ישראל ובין האמרי"

שמואל א ט16: "כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד
על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים כי ראיתי את עמי כי באה
צעקתו אלי"

שמואל א י5: "אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר שם נצבי פלשתים ויהי
כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף
וחליל וכנור והמה מתנבאים"

שמואל א יב9: "וישכחו את ידוד אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר
צבא חצור וביד פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם"

שמואל א יג3: "ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו
פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים"

שמואל א יג4: "וכל ישראל שמעו לאמר הכה שאול את נציב פלשתים
וגם נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל"

שמואל א יג5: "ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב
וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו
במכמש קדמת בית און"

שמואל א יג11: "ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי ראיתי כי
נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש"
שמואל א יג12: "ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני ידוד לא
חליתי ואתאפק ואעלה העלה"

שמואל א יג16: "ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע
בנימן ופלשתים חנו במכמש"

שמואל א יג17: "ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים הראש אחד
יפנה אל דרך עפרה אל ארץ שועל"

שמואל א יג19: "וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי אמר פלשתים פן
יעשו העברים חרב או חנית"

שמואל א יג20: "וירדו כל ישראל הפלשתים ללטוש איש את מחרשתו
ואת אתו ואת קרדמו ואת מחרשתו"

שמואל א יג23: "ויצא מצב פלשתים אל מעבר מכמש"

שמואל א יד1: "ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נשא כליו
לכה ונעברה אל מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד"

שמואל א יד4: "ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבר על מצב פלשתים
שן הסלע מהעבר מזה ושן הסלע מהעבר מזה ושם האחד בוצץ ושם האחד
סנה"

שמואל א יד11: "ויגלו שניהם אל מצב פלשתים ויאמרו פלשתים הנה
עברים יצאים מן החרים אשר התחבאו שם"

שמואל א יד19: "ויהי עד דבר שאול אל הכהן וההמון אשר במחנה
פלשתים וילך הלוך ורב ויאמר שאול אל הכהן אסף ידך"

שמואל א יד21: "והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם
במחנה סביב וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן"

שמואל א יד22: "וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו
פלשתים וידבקו גם המה אחריהם במלחמה"

שמואל א יד30: "אף כי לוא אכל אכל היום העם משלל איביו אשר מצא
כי עתה לא רבתה מכה בפלשתים"

שמואל א יד31: "ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמש אילנה ויעף העם
מאד"

שמואל א יד36: "ויאמר שאול נרדה אחרי פלשתים לילה ונבזה בהם עד
אור הבקר ולא נשאר בהם איש ויאמרו כל הטוב בעיניך עשה ויאמר
הכהן נקרבה הלם אל האלהים"

שמואל א יד37: "וישאל שאול באלהים הארד אחרי פלשתים התתנם ביד
ישראל ולא ענהו ביום ההוא"

שמואל א יד46: "ויעל שאול מאחרי פלשתים ופלשתים הלכו למקומם"

שמואל א יד47: "ושאול לכד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל
איביו במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלשתים ובכל אשר
יפנה ירשיע"

שמואל א יד52: "ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול וראה
שאול כל איש גבור וכל בן חיל ויאספהו אליו"

שמואל א יז1: "ויאספו פלשתים את מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר
ליהודה ויחנו בין שוכה ובין עזקה באפס דמים"

שמואל א יז2: "ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו
מלחמה לקראת פלשתים"

שמואל א יז3: "ופלשתים עמדים אל ההר מזה וישראל עמדים אל ההר
מזה והגיא ביניהם"

שמואל א יז4: "ויצא איש הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו
שש אמות וזרת"

שמואל א יז8: "ויעמד ויקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו
לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול ברו לכם איש
וירד אלי"

שמואל א יז10: "ויאמר הפלשתי אני חרפתי את מערכות ישראל היום
הזה תנו לי איש ונלחמה יחד"

שמואל א יז11: "וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה
ויחתו ויראו מאד"

שמואל א יז16: "ויגש הפלשתי השכם והערב ויתיצב ארבעים יום"
שמואל א יז19: "ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם
פלשתים"

שמואל א יז21: "ותערך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה"

שמואל א יז23: "והוא מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גלית הפלשתי
שמו מגת ממערות פלשתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד"

שמואל א יז26: "ויאמר דוד אל האנשים העמדים עמו לאמר מה יעשה
לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלשתי
הערל הזה כי חרף מערכות אלהים חיים"

שמואל א יז32: "ויאמר דוד אל שאול אל יפל לב אדם עליו עבדך ילך
ונלחם עם הפלשתי הזה"

שמואל א יז33: "ויאמר שאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה
להלחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו"

שמואל א יז36: "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל
הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים"

שמואל א יז37: "ויאמר דוד ידוד אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב
הוא יצילני מיד הפלשתי הזה ויאמר שאול אל דוד לך וידוד יהיה
עמך"

שמואל א יז40: "ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן
הנחל וישם אתם בכלי הרעים אשר לו ובילקוט וקלעו בידו ויגש אל
הפלשתי"

שמואל א יז41: "וילך הפלשתי הלך וקרב אל דוד והאיש נשא הצנה
לפניו"

שמואל א יז42: "ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער
ואדמני עם יפה מראה"

שמואל א יז43: "ויאמר הפלשתי אל דוד הכלב אנכי כי אתה בא אלי
במקלות ויקלל הפלשתי את דוד באלהיו"

שמואל א יז44: "ויאמר הפלשתי אל דוד לכה אלי ואתנה את בשרך
לעוף השמים ולבהמת השדה"

שמואל א יז45: "ויאמר דוד אל הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית
ובכידון ואנכי בא אליך בשם ידוד צבאות אלהי מערכות ישראל אשר
חרפת"

שמואל א יז46: "היום הזה יסגרך ידוד בידי והכיתך והסרתי את
ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית
הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלהים לישראל"

שמואל א יז48: "והיה כי קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר
דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי"

שמואל א יז49: "וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלע
ויך את הפלשתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו ארצה"

שמואל א יז50: "ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן ויך את הפלשתי
וימיתהו וחרב אין ביד דוד"

שמואל א יז51: "וירץ דוד ויעמד אל הפלשתי ויקח את חרבו וישלפה
מתערה וימתתהו ויכרת בה את ראשו ויראו הפלשתים כי מת גבורם
וינסו"

שמואל א יז52: "ויקמו אנשי ישראל ויהודה וירעו וירדפו את
הפלשתים עד בואך גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלשתים בדרך
שערים ועד גת ועד עקרון"

שמואל א יז53: "וישבו בני ישראל מדלק אחרי פלשתים וישסו את
מחניהם"

שמואל א יז54: "ויקח דוד את ראש הפלשתי ויבאהו ירושלם ואת כליו
שם באהלו"

שמואל א יז55: "וכראות שאול את דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל
אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם
ידעתי"

שמואל א יז57: "וכשוב דוד מהכות את הפלשתי ויקח אתו אבנר
ויבאהו לפני שאול וראש הפלשתי בידו"

שמואל א יח6: "ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה
הנשים מכל ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה
ובשלשים"

שמואל א יח17: "ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן
לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות ידוד ושאול אמר אל תהי
ידי בו ותהי בו יד פלשתים"

שמואל א יח21: "ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד
פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום"

שמואל א יח25: "ויאמר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במהר כי
במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את דוד
ביד פלשתים"

שמואל א יח27: "ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים
איש ויבא דוד את ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן לו
שאול את מיכל בתו לאשה"

שמואל א יח30: "ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל
עבדי שאול וייקר שמו מאד"

שמואל א יט5: "וישם את נפשו בכפו ויך את הפלשתי ויעש ידוד
תשועה גדולה לכל ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את
דוד חנם"

שמואל א יט8: "ותוסף המלחמה להיות ויצא דוד וילחם בפלשתים ויך
בהם מכה גדולה וינסו מפניו"

שמואל א כא10: "ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר הכית בעמק האלה
הנה היא לוטה בשמלה אחרי האפוד אם אתה תקח לך קח כי אין אחרת
זולתה בזה ויאמר דוד אין כמוה תננה לי"

שמואל א כב10: "וישאל לו בידוד וצידה נתן לו ואת חרב גלית
הפלשתי נתן לו"

שמואל א כג1: "ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה
שסים את הגרנות"

שמואל א כג2: "וישאל דוד בידוד לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה
ויאמר ידוד אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה"

שמואל א כג3: "ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים
ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים"

שמואל א כג4: "ויוסף עוד דוד לשאל בידוד ויענהו ידוד ויאמר קום
רד קעילה כי אני נתן את פלשתים בידך"

שמואל א כג5: "וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את
מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה"

שמואל א כג27: "ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו
פלשתים על הארץ"

שמואל א כג28: "וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על
כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות"

שמואל א כד1: "ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר
הנה דוד במדבר עין גדי"

שמואל א כז1: "ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין
לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד
בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו"

שמואל א כז7: "ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלשתים ימים
וארבעה חדשים"

שמואל א כז11: "ואיש ואשה לא יחיה דוד להביא גת לאמר פן יגדו
עלינו לאמר כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה
פלשתים"

שמואל א כח1: "ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את מחניהם לצבא
להלחם בישראל ויאמר אכיש אל דוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה
ואנשיך"

שמואל א כח4: "ויקבצו פלשתים ויבאו ויחנו בשונם ויקבץ שאול את
כל ישראל ויחנו בגלבע"

שמואל א כח5: "וירא שאול את מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד"

שמואל א כח15: "ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אתי
ויאמר שאול צר לי מאד ופלשתים נלחמים בי ואלהים סר מעלי ולא
ענני עוד גם ביד הנביאם גם בחלמות ואקראה לך להודיעני מה אעשה"


שמואל א כח19: "ויתן ידוד גם את ישראל עמך ביד פלשתים ומחר אתה
ובניך עמי גם את מחנה ישראל יתן ידוד ביד פלשתים"

שמואל א כט1: "ויקבצו פלשתים את כל מחניהם אפקה וישראל חנים
בעין אשר ביזרעאל"

שמואל א כט2: "וסרני פלשתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו
עברים באחרנה עם אכיש"

שמואל א כט3: "ויאמרו שרי פלשתים מה העברים האלה ויאמר אכיש אל
שרי פלשתים הלוא זה דוד עבד שאול מלך ישראל אשר היה אתי זה
ימים או זה שנים ולא מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד היום הזה"

שמואל א כט4: "ויקצפו עליו שרי פלשתים ויאמרו לו שרי פלשתים
השב את האיש וישב אל מקומו אשר הפקדתו שם ולא ירד עמנו במלחמה
ולא יהיה לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל אדניו הלוא בראשי
האנשים ההם"

שמואל א כט7: "ועתה שוב ולך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני
פלשתים"

שמואל א כט9: "ויען אכיש ויאמר אל דוד ידעתי כי טוב אתה בעיני
כמלאך אלהים אך שרי פלשתים אמרו לא יעלה עמנו במלחמה"

שמואל א כט11: "וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבקר לשוב אל ארץ
פלשתים ופלשתים עלו יזרעאל"

שמואל א ל16: "וירדהו והנה נטשים על פני כל הארץ אכלים ושתים
וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה"

שמואל א לא1: "ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני
פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע"

שמואל א לא2: "וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את
יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול"

שמואל א לא7: "ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן
כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו
ויבאו פלשתים וישבו בהן"

שמואל א לא8: "ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו
את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע"

שמואל א לא9: "ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ
פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם"

שמואל א לא11: "וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים
לשאול"

שמואל ב א20: "אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה
בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים"

שמואל ב ג14: "וישלח דוד מלאכים אל איש בשת בן שאול לאמר תנה
את אשתי את מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים"

שמואל ב ג18: "ועתה עשו כי ידוד אמר אל דוד לאמר ביד דוד עבדי
הושיע את עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל איביהם"

שמואל ב ה17: "וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך על ישראל
ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה"

שמואל ב ה18: "ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים"

שמואל ב ה19: "וישאל דוד בידוד לאמר האעלה אל פלשתים התתנם
בידי ויאמר ידוד אל דוד עלה כי נתן אתן את הפלשתים בידך"

שמואל ב ה22: "ויספו עוד פלשתים לעלות וינטשו בעמק רפאים"

שמואל ב ה24: "ויהי בשמעך את קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי
אז יצא ידוד לפניך להכות במחנה פלשתים"

שמואל ב ה25: "ויעש דוד כן כאשר צוהו ידוד ויך את פלשתים מגבע
עד באך גזר"

שמואל ב ח1: "ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד
את מתג האמה מיד פלשתים"

שמואל ב ח12: "מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל
הדדעזר בן רחב מלך צובה"

שמואל ב יט10: "ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל לאמר המלך
הצילנו מכף איבינו והוא מלטנו מכף פלשתים ועתה ברח מן הארץ מעל
אבשלום"

שמואל ב כא12: "וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן
בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום שם
הפלשתים ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע"

שמואל ב כא15: "ותהי עוד מלחמה לפלשתים את ישראל וירד דוד
ועבדיו עמו וילחמו את פלשתים ויעף דוד"

שמואל ב כא17: "ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימיתהו
אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את
נר ישראל"

שמואל ב כא18: "ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים
אז הכה סבכי החשתי את סף אשר בילדי הרפה"

שמואל ב כא19: "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן
יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים"

שמואל ב כג9: "ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד
בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל"

שמואל ב כג10: "הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו
אל החרב ויעש ידוד תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך
לפשט"

שמואל ב כג11: "ואחריו שמא בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה
ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים"

שמואל ב כג12: "ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש
ידוד תשועה גדולה"

שמואל ב כג13: "וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד
אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים"

שמואל ב כג14: "ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם"

שמואל ב כג16: "ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים
מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך
אתם לידוד"

מלכים א ה1: "ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים
ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו"

מלכים א טו27: "ויקשר עליו בעשא בן אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא
בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל ישראל צרים על גבתון"

מלכים א טז15: "בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי
שבעת ימים בתרצה והעם חנים על גבתון אשר לפלשתים"

מלכים ב ח2: "ותקם האשה ותעש כדבר איש האלהים ותלך היא וביתה
ותגר בארץ פלשתים שבע שנים"

מלכים ב ח3: "ויהי מקצה שבע שנים ותשב האשה מארץ פלשתים ותצא
לצעק אל המלך אל ביתה ואל שדה"

מלכים ב יח8: "הוא הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל
נוצרים עד עיר מבצר"

ישעיהו ב6: "כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים
כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו"

ישעיהו ט11: "ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה
בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה"

ישעיהו יא14: "ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את בני קדם אדום
ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם"

ירמיהו כה20: "ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי
ארץ פלשתים ואת אשקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שארית אשדוד"

ירמיהו מז1: "אשר היה דבר ידוד אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם
יכה פרעה את עזה"

ירמיהו מז4: "על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר
ולצידון כל שריד עזר כי שדד ידוד את פלשתים שארית אי כפתור"

יחזקאל טז27: "והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש
שנאותיך בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זמה"

יחזקאל טז57: "בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל
סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב"

יחזקאל כה15: "כה אמר אדני ידוד יען עשות פלשתים בנקמה וינקמו
נקם בשאט בנפש למשחית איבת עולם"

יחזקאל כה16: "לכן כה אמר אדני ידוד הנני נוטה ידי על פלשתים
והכרתי את כרתים והאבדתי את שארית חוף הים"

עמוס א8: "והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי
על עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני ידוד"

עמוס ו2: "עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים
הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם"

עמוס ט7: "הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם ידוד הלוא את
ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר"

עובדיה א19: "וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את
שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד"

מיכה א10: "בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי"


צפניה ב5: "הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר ידוד עליכם כנען
ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב"

זכריה ט6: "וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים"

דברי הימים א א12: "ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים
ואת כפתרים"

דברי הימים א י1: "ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני
פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע"

דברי הימים א י2: "וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו
פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול"

דברי הימים א י7: "ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו
שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם"

דברי הימים א י8: "ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים
וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע"

דברי הימים א י9: "ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו
בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם"

דברי הימים א י11: "וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים
לשאול"

דברי הימים א יא13: "הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו
שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים"

דברי הימים א יא14: "ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את
פלשתים ויושע ידוד תשועה גדולה"

דברי הימים א יא15: "וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל
דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים"

דברי הימים א יא16: "ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית
לחם"

דברי הימים א יא18: "ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים
מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד
לשתותם וינסך אתם לידוד"

דברי הימים א יב20: "וממנשה נפלו על דויד בבאו עם פלשתים על
שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו
יפול אל אדניו שאול"

דברי הימים א יד8: "וישמעו פלשתים כי נמשח דויד למלך על כל
ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דויד וישמע דויד ויצא לפניהם"

דברי הימים א יד9: "ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים"

דברי הימים א יד10: "וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על פלשתיים
ונתתם בידי ויאמר לו ידוד עלה ונתתים בידך"

דברי הימים א יד13: "ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק"

דברי הימים א יד15: "ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז
תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים"

דברי הימים א יד16: "ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה
פלשתים מגבעון ועד גזרה"

דברי הימים א יח1: "ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם
ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים"

דברי הימים א יח11: "גם אתם הקדיש המלך דויד לידוד עם הכסף
והזהב אשר נשא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים
ומעמלק"

דברי הימים א כ4: "ויהי אחריכן ותעמד מלחמה בגזר עם פלשתים אז
הכה סבכי החשתי את ספי מילדי הרפאים ויכנעו"

דברי הימים א כ5: "ותהי עוד מלחמה את פלשתים ויך אלחנן בן יעור
את לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים"

דברי הימים ב ט26: "ויהי מושל בכל המלכים מן הנהר ועד ארץ
פלשתים ועד גבול מצרים"

דברי הימים ב יז11: "ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא
גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים
שבעת אלפים ושבע מאות"

דברי הימים ב כא16: "ויער ידוד על יהורם את רוח הפלשתים
והערבים אשר על יד כושים"

דברי הימים ב כו6: "ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ את חומת גת ואת
חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים"

דברי הימים ב כו7: "ויעזרהו האלהים על פלשתים ועל הערביים
הישבים בגור בעל והמעונים"

דברי הימים ב כח18: "ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה
וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת
תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנתיה וישבו שם"

תהילים נו1: "למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו
פלשתים בגת"
============================================
ביבליוגרפיה

דותן ט. (תשכ"ז), הפלשתים ותרבותם החומרית, מוסד ביאליק,
ירושלים.

מרגלית ע. (1988), גויי הים בארץ ישראל בתקופת המקרא, דביר,
ת"א.

לדעתו של מרגלית (עמ' 127-128) הדנין/דנונה של הכתובות
המצריות, הדנאים של המסורת היוונית (שבטו של הראקלס) ושבט דן
הישראלי הינם אותה יחידה אתנית.

הממצא הארכאולוגי ביפו מצביע על כיבושה בידי גויי הים לתקופה
קצרה, וזה גם עולה בקנה מידה אחד עם סיפור פרסאוס ואנדרומדה
(סלע אנדרומדה שבים ליד נמל יפו).

פינקלשטיין י. וסילברמן נ. א., (2006), דוד ושלמה, בין מציאות
הסטורית למיתוס
, אוניברסיטת ת"א, ת"א.

תדמור ח. (2006), אשור, בבל ויהודה, מחקרים בתולדות המזרח
הקדום
, מוסד ביאליק, ירושלים.

בפרק 14 עמ' 229-254 מופיע פרק בשם "מסעות המלחמה האשוריים
לפלשת".

D. B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times
Princeton University Press, 1992

Trude Dothan, ,Moshe Dothan, People of the Sea
The Search for the Philistines, 1992

Ancient Ashkelon, National Geographic, January 2001, pp
66-90.  
==========================================
מאמרים בסידרה: התפתחות הכתב

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lktav.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: טקסטים

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/ltext1.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: העולם העתיק

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/latic.htm

=======================================
פרקים בספר: "מהפכות המידע"

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/linfor.htm

========================================

הבלוג שלי בתפוז
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=amnontill

הבלוג שלי בקפה דמרקר
http://cafe.themarker.com/view.php?u=162968

=========================================היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
בבמה מאז 10/11/06 11:19
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
אמנון טיל

© 1998-2022 זכויות שמורות לבמה חדשה