New Stage - Go To Main Page


הכתב השומרי והתפתחותו והציביליזציה של שומר, אכד, אשור ובבל
דר' אמנון טיל, DAT
http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lme.htm

Homepage:
http://mywebpage.netscape.com/amnontl/homepage.htm
Homepage: Stage New
http://www.stage.co.il/Authors/AmnonTill
amnont@walla.co.il Email

=====================================
ראשי פרקים
========
הקדמה
הציביליזציה השומרית
המלכים השומריים
הכתב השומרי
השפות השמיות המזרחיות
אכדית
פיענוח כתב היתדות האכדי
----------------------------------------------------
העיר-מדינה בבל האימפריה הבבלית
העיר-מדינה אשור האימפריה האשורית
העיר-מדינה מארי הציויליזציה שלה וקשריה לעולם התנכי
העיר נוזי וקשריה לעולם המקרא
חדשות
ביבליוגרפיה
========================================
הקדמה

המאמר מביא מקורות דיגיטליים שונים העוסקים בהתפתחות הכתב
השומרי, לכתב האכדי, שהיה הכתב האשורי והבבלי.

תחילה נעסוק קצת בציביליזציה השומרית בת 3000 השנה. לאחר מכן
נעסוק בכתב השומרי ובשפה השומרית ובהתפתחויות של הכתב האכדי
באשור ובבבל.

ממצאים ארכאולוגיים

http://oi.uchicago.edu/museum/highlights/meso.html

=========================================
הציביליזציה השומרית

קצת היסטוריה

בתחילת המאה ה20 רק מעט אנשים ידעו על שומר, מכיוון ששמה של
שומר לא הופיע בכתבי העברים והיוונים. על אשור ובבל כולם ידעו,
עקב הזכרתם בתנ"ך וכמובן מצרים הקדומה הוכרה כאחת הציויליזציות
הראשונות.

אולם בחמישים השנים הראשונות של המאה העשרים נעשה מאמץ עצום
ע"י מלומדים רבים ובינהם שמואל נוח קרמר השומרולוג הנודע לחקור
את הציויליזציה השומרית. המסקנה של החוקרים השונים הייתה:
ההיסטוריה האנושית מתחילה בשומר וזו הציויליזציה האנושית
הראשונה.
--
החוקר שמואל נוח קרמר

http://www.answers.com/topic/samuel-noah-kramer

------------------------------------------------------------------------------------
הקטעים הבאים הם ע"פ קרמר (1960).  מה יש בציביליזציה השומרית?


ארגון חברתי ומדיני, יסוד ערים וכיבוש מדינות, הקמת מוסדות
כגון בתי ספר ללבלרים, ייצור של מזון, לבוש וכלים, מסחר,
אמנות, התחלה של מדעים שונים, ויצירת הכתב הראשון בהיסטוריה
האנושית, הכתב השומרי.

שומר נמצאת במסופוטמיה התחתונה, דרומה מבגדד של ימינו, בין
הנהרות הפרת והחידקל. הציויליזציה השומרית החלה להתפתח מ-4000
לפנה"ס, כלומר מלפני כ-6000 שנה. בשנת 4500 לפנה"ס נוצרו
הכפרים הראשונים בשומר ובערך בשנת 1750 לפנה"ס אחרי כ-3000שנה
חדלו השומרים להתקיים כעם, ונמחקו מההיסטוריה עד שנתגלו לפני
120 שנה.

הציביליזציה המצרית והציביליזציה ה"פרוטו הודית" מעמק ההינדוס
החלו להתפתח באחור של כמה מאות שנים מהציויליזציה השומרית.
הציביליזציה הסינית לאורך הנהר הצהוב היא בת כ-4000 שנה
והציליביזציות הדרום אמריקאיות בהרי האנדים הן בנות כ-3000
שנה.

שומר נשכחה כ-4000 שנה, אולם מאות אלפי טקסטים שומרים החלו
להתגלות, וכאשר הם פוענחו החלו להתבהר צדדים שונים של אורח
החיים השומרי.

מהיכן הופיעו השומרים זה עדיין לא ברור. בין השנים 3000 ל-2500
לפנה"ס החלו השומרים לכתוב בכתב פיקטוגרפי שעתיד להפוך לכתב
יתדות. בין השנים 2700 ל3200 מתחילה תקופת הפריחה של
הציויליזציה השומרית.

שומר מחולקת לערי מדינה קטנות, כאשר הנחלות החקלאיות מרוכזות
סביב עיר הבירה. העיר מוקפת חומה ובמרכזה ארמון המושל. ליד
הארמון מצוי המקדש ולידו המגדל העירוני ה"זיקוראת", המקשר בין
עולם בני האדם לעולם האלים. מסביב לארמון ולמקדש, המשמש גם
כאוניברסיטה ומחנה צבאי, נבנו בתי האזרחים, מחסנים אסמים
וממגורות ובתי הפועלים.

מאות בשנים לחמו ערי המדינה של שומר זו בזו. בסוף תקופה זו
מוכנעת כל שומר תחת שלטונו של מלך יחיד. אולם בינתיים החלו
שבטים שמיים נודדים שונים לפלוש לשומר ובמיוחד לארץ אכד. בשנת
2300 קם מקרב השמיים סרגון מלך אכד וכבש את כל מסופוטמיה, כולל
שומר, סוריה ואסיה הקטנה. תקופה זו נמשכה כ200  שנה. אח"כ
כובשים את שומר אנשי שבט כורדי בשם גט.
----------------------------------------------------------------------------------
דמיון גנטי בין יהודים לכורדים

http://www.hayadan.org.il/kurdsjews.html

----------------------------------------------------------------------------------
לקראת שנת 2000 לפנה"ס השתלטו השומרים מחדש על שומר וזו תקופת
הזוהר שלהם. האימפריה השומרית מתפשטת לעילם ולפרס, לקפדוקיה
ולסוריה וצפונה לארמניה.

השומרים יצרו אז תרבות משותפת של כל המזרח הקרוב הקדום. זו
התקופה בה משוררים וסופרים מעלים על הכתב ומפיצים (בהתבסס על
מסורות עתיקות מאד שבעל פה), מיתוסים, הימנונים וחיבורים
ספרותיים שונים.

אז הגיעו האמורים (שבטים שמיים מהמדבר הסור-ערבי) לשומר וכבשו
את שומר. ממלכת שומר נותרו רק המלכויות הדרומיות. אולם בשנת
1750 לפנה"ס כובש חמורבי האמורי, גם ממלכות אלו והוא יוצר את
האימפריה השמית הבבלית.

למרות זאת למדו השמיים מן השומרים את הדת, את סדרי הממשל,
ארגון מנהלי, חוק, טכניקות של תעשיה ואמנות, מדעים ובמיוחד
כתב.

הכתב הוא כתב היתדות אותו סגלו לשפתם. השפה השומרים נשמרה עד
לשנת 100 לפנה"ס בבבל ובאשור כלשון הדת והמדע, בדומה לאופן בו
שימשה הלשון הלטינית בימי הביניים. הציויליזציה השומרית פותחה
ע"י הבבלים והאשורים, ודרכם עברה לעולם ההלניסטי ומשם למערב.
----------------------------------------------------------------------------------
המצאות טכנולוגיות

לשומרים היו אחראים לשורה של המצאות טכנולוגיות שונות בתולדות
האנושות. הם הגו את רעיון ההשקיה, שאפשר לנקז את השטף של הפרת
והחידקל ולהשקות את שדותיהם. הם למדו לאפות את החומר והטיט
שבנהר, וליצור מהם מגלים, כדים, קערות וקנקנים. הם הקימו מקני
האגמון מחצלאות, בקתות ומכלאות לצאן ולבקר.

הם המציאו את לבני החימר שהיה לחומר הבניה העיקרי. הם המציאו
אבניים לבניית כלי חרס, גלגל ואופן העגלה, מחרשה, סירת מפרש,
משקוף, כיפה, יציקת נחושת וארד, מסמור, ריתוך והלחמה, פיסול
באבן.

החשובה בכל ההמצאות הייתה כתיבה בחימר, שהייתה בשימוש במזרח
הקדום במשך כ-2000 שנה ויצירת כתב היתדות השומרי, שהפך אח"כ
לכתב היתדות האכדי בבלי-אשורי. בנוסף היו השומרים ראשוני
המחוקקים, ראשוני המחברים של קבצי חוקים.

לקראת סוף האלף השלישי לפנה"ס חדרה התרבות השומרית עד הודו,
הים התיכון, עד הים הכספי ועד כוש (ארצות אפריקה מדרום למצרים
ולאורך הגדה המערבית של ים סוף) בדרום.
-----------------------------------------------------------------------------------
השומרים החלו להעלות בכתב את ספרותם בערך משנת 2500 לפנה"ס.
תפוקתם הספרותית גברה לקראת סוף האלף השלישי לפנה"ס. באותה
תקופה האקדמיה השומרית בשם א-דובב ("בית הלוחות" המקבילה
השומרית ל"בית הספר" העברי) נעשתה מרכז למדנות וחינוך.

פעילות ספרותית זו נמשכה עד המחצית השנייה של האלף השני
לפנה"ס. באותה תקופה הסתננו השמיים לשומר, והלשון האכדית השמית
החלה לתפוס את מקום השומרית כשפת דיבור. אולם הלבלרים השמיים
שדברו אכדית, עדיין המשיכו להעתיק ולערוך את הכתבים השומריים
ביראת כבוד. הם גם המשיכו ליצור יצירות ספרות בשומרית, בעודם
שומרים על הצורה והתוכן של היצירות השומריות המוקדמות.
-------------------------------------------------------------------------------------
מה הכילה הספרות השומרית?

הספרות השומרית הייתה מורכבת ממיתוסים וסיפורים אפיים, המנונים
וקינות, כתיבת דברי הימים ומשלי חוכמה. חוץ מההמנונים והקינות
רב הספרות השומרית לא הייתה דתית באופייה.

ההמנונים היו דברי שבח למלכים ולאלים, המנוני תפילה, והמנונים
שנכתבו לתפארת מקדשי שומר. הקינות מבכות את חורבן שומר ועריה
השונות. דברי הימים מתארים את חורבן העיר אגד, וכן סיפורים על
סרגון הגדול. ספרות החוכמה השומרית מכילה מצוות, משלים ועלילות
ואילו המשלים השומריים מכילים אמרות, מכתמים ומשלי עלילה
קטנים.

ספרות בכתב מגוונת כזו, שנכתבה במשך מאות בשנים השאירה את
חותמה על כל עמי המזרח הקרוב הקדום. בנוסף לכך השאילו כמעט כל
עמי מערב אסיה את כתה היתדות לצורך רישום כתביהם. המדובר הוא
באכדים, באשורים ובבלים, בחיתים בחורים בכנענים ובעילמים.

אין ספק שכדי לעשות זאת הובאו מורים וסופרים משומר לבתי ספר
בארצות שכנות, כשם סופרים מקומיים היו נעים למקומות הדרכה
באקדמיות של שומר עצמה. כל זה הביא לתפוצת התרבות והספרות
השומרית, הקוסמולוגיה, התאולוגיה תורת המוסר ושיטות החינוך
השומריות במזרח הקרוב הקדום.
-------------------------------------------------------------------------------------
היצירות הספרותיות הקדומות ביותר של התנ"ך לא חוברו לפני 800
לפנה"ס, ואילו רב היצירות הספרותיות השומריות חוברו אלף שנה
קודם לכן בשנת 2000 לפנה"ס. ההשפעה השומרית חדרה לתנ"ך באמצעות
הספרות הכנענית, החורית, החיתית ובמיוחד הלשון האכדית, שהייתה
השפה הספרותית באותה תקופה.
------------------------------------------------------------------------------------
הקבלה בין הספרות השומרית לתנ"ך

ישנן הקבלות ספרותיות שומריות לסיפורי התנ"ך:

בריאת העולם, בריאת האדם, בריאת האשה מצלע האדם (המילה "צלע"
היא שומרית), גן עדן, (המילה "עדן" היא שומרית) המבול (גם
במקור השומרי היו 10 שליטים לפני המבול בעלי גיל מופלג), ריב
האחים (קין והבל), הארץ וסדריה, אל אישי, חוק ומשפט, מוסר
ומידות, עונש מידי אלוהים ופורענות לאומית, סבל וכניעה, מוות
ושאול וסיפור איוב.

ברור שישנם גם הבדלים בין ההדגשים השונים של סיפורי התנ"ך
לסיפורי שומר, אולם עצם הדמיון בנושאים השונים הוא מפתיע
למדי.

ההשפעה השומרית הגיעה לבני ישראל דרך תרבויות אחרות. אבות
האומה הגיעו מארם נהרים (מאור כשדים ומחרן שבמוזופוטמיה).
הכנענים שהשפיעו על הישראלים הושפעו מהשומרים וגם הייתה השפעה
לגלות בבל ולעליה ממנה בזמנו של כורש.

הלמדנות של הבבלים השפיעה על שבי ציון והם הביאו משם מושגים
חדשים, גישות משפטיות, מנהגי פולחן ומיתוסים בבליים שונים
שמקורם הראשוני הוא שומרי. דרך היהדות הגיעו מושגים אלו לנצרות
הרומית ומשם למערב.

המנהגים הדתיים של העלאת הקורבנות, נסך, נגינה וזימרה, תפילה,
קינות, הגדת עתידות, שבועה והשבעה קיימים גם אצלנו. לוח השנה
והחגים נלקחו מהשומרים ע"י העמים השמיים והפרסים.  

בישראל נמצאו טקסטים בכתב יתדות: קטעים מאפוס גלגמש נמצאו
בחצור, יריחו ושכם. בתל אפק נמצאה טקסטים באכדית, כחומר
לימודי.
-----------------------------------------------------------------------------------
מילון שומרי, אכדי-כנעני מאפק בישראל (1300 לפנה"ס)

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14084

--------------------------------------------------------------------------------
השומרים החלו לכתוב לפני כחמשת אלפי שנים. הכתיבה נעשתה בלחץ
צרכים כלכליים ומנהלתיים. ניסיונותיהם הראשוניים היו
פיקטוגרפיים. שיטה זו לא יכלה לשמש אלא לרשימות מנהלתיות
פשוטות למדי. במשך מאות שנים הפכה שיטת הכתיבה לשיטה של סימנים
מוסכמים שהיה בכוחה לשמש לכתיבת חיבורים היסטוריים וספרותיים
מסובכים למדי.

רב הכתבים הספרותיים השומריים מגיעים מהחפירות שנעשו ב-1899
ו-1900 בניפור. מדובר במאות לוחות המפוזרים כיום במוזיאונים
שונים בעולם.  מספר השורות בלוחות אלו מגיע מ50-1000. לוחות
אלו נכתבו למעלה מאלף שנה לפני ה"איליאדה והאודיסיאה" היווניים
של הומרוס והתנ"ך.
---------------------------------------------------------------------------------
בית הספר ללבלרים השומרי

כבר בשנת 3000 לפנה"ס חשבו הלבלרים השומריים שבעיר ארך במושגים
של לימוד והוראה ונמצאו בעיר זו לוחות עם רשימות של מילים
שנועדו לשינון בע"פ ולעיון. באמצע האלף השלישי לפנה"ס היו
קיימים ברחבי שומר שורה של בתי ספר, שבהם לימדו באופן פורמלי
את תורת הכתיבה והקריאה.

מספר הלבלרים שעסקו במשלח יד זה הגיע בשומר לאלפי אנשים. היו
שם פרחי-לבלרים, לבלרי מלכות ולבלרי מקדשים. חלק מהלבלרים הפכו
לפקידים רמי מעלה. ברחבי שומר פרחו ושגשגו בתי ספר רבים
ללבלרים, בעלי היקף ניכר וחשיבות מרובה.

מהמחצית הראשונה של האלף השני לפנה"ס נמצאו מאות לוחות של
תרגילים, מלאי "שעורים" שנכתבו ע"י התלמידים. תרגילים אלו הם
שונים מן השרבוט של המתחיל ועד לסימני הכתב המהודרים של תלמיד
העומד לקבל את סמיכותו לדרגת לבלר.

מגמתו הראשונה של בית הספר השומרי הייתה מקצועית, כלומר הוא
נועד להכשיר לבלרים, בעיקר לצרכי המקדש והארמון. אולם, במרוצת
הזמן, התפתחה והתרחבה תוכנית הלימודים, ובית הספר הפך למוקד
התרבות והדעת בשומר.

בין כותלי בית הספר נמצאו מלומדים אשר עסקו בתיאולוגיה,
בוטניקה, זואולוגיה, מינרולוגיה, מתמטיקה ותורת הלשון. מלומדים
אלו הוסיפו לעיתים תומה משלהם לאוצר הדעת השומרי הקיים. בנוסף,
בית הספר השומרי היה גם מרכז של "כתיבה יוצרת". שם העתיקו את
יצירות העבר ובנוסף חיברו שם יצירות חדשות.

אמנם רב הלבלרים הועסקו במקדש או בארמון או שמשו את עשירי שומר
ומושליה. אולם, חלק ממוסמכי בית הספר השומרי הפכו להיות
מלומדים, אשר מצאו פרנסתם בתור מורים, אולם את זמנם הפנוי
הקדישו למחקר ולכתיבה.

בית הספר השומרי החל כמוסד נספח ליד המקדש, אולם במרוצת הזמן
הפך לבית ספר חילוני, ושכר המורים שולם מדמי הלימוד שנגבה מן
התלמידים. גם תוכנית הלימודים הפכה להיות חילונית באופייה.

רב התלמידים באו מהמשפחות האמידות. הלבלרים היו כולם גברים.
בראש בית הספר עמד המומחה ("אב בית הספר"). המשנה למומחה נקרא
ה"אח הגדול". חובותיו היו בין השאר, לכתוב לוחות חדשים
שהתלמידים נדרשו להעתיקם,לבדוק את העותקים של התלמידים, ולשמוע
אותם כאשר הם היו מדקלמים בע"פ. היו עוד משגיחים אשר היו
בודקים את נוכחות התלמידים, והיו ממונים על המשמעת.

תוכנית הלימודים הייתה מורכבת מחלק מעשי ומחלק מדעי. לקראת
האלף השלישי לפנה"ס היו כבר בשומר "ספרי לימוד" סטנדרטיים בכל
בתי הספר של שומר. ב"ספרים" אלו היו רשימות ארוכות של בעלי
חיים, ארצות, עצים וצמחיה, ערים וכפרים, אבנים ומחצבים, לוחות
מתמטיים שונים עם שאלות ופתרונות וכן תורת הדקדוק השומרי.

כמו כן היו בידי התלמידים השומריים את ה"מילונים" העתיקים
ביותר בתולדות האדם. בנוסף ל"מילונים" הרגילים הרי בזמן
שהשבטים השמיים כבשו את שומר נוספו מילונים חדשים שתרגמו מילים
וניבים שומריים ללשון האכדית השמית.

הפעילות ספרותית היצירתית כללה לימוד העתקה חיקוי ויצירה של
האוצר המגוון של יצירות שומריות שמספרן מגיע לכמה מאות ואורכן
שונה מחמישים ועד אלף שורות.

עם בואו של התלמיד לבית הספר היה התלמיד מעיין בלוח שהכין
אתמול. אח"כ ה"אח הגדול" הכין לוח חדש והתלמיד ניגש להעתיקו
ולעיין בו.  גם ה"אח הגדול" וגם המומחה בדקו את ההעתקות, לראות
אם יש בהם שגיאות. התלמיד בא לבית הספר בבוקר ונשאר שם עד
הערב. הוא הקדיש ללימודיו שנים רבות.
----------------------------------------------------------------------------------
תרומת השומרים לציליויזציה המערבית

החלק הזה נכתב בעקבות גפני (2005).

השומרים כינו עצמם "שחורי שיער" וראו עצמם כ"עם הנבחר" (אמונה
המוכרת גם לנו). הם ראו עצמם כאומה מקודשת עם קשר מיוחד
לאלוהות.

השומרים היו הראשונים לפתח ציליויזציה. הכפרים שלהם הפכו לערים
הנשלטת ע"י אספת תושבים, מועצת זקני העיר ואח"כ מלוכה. דגם זה
של עיר/מדינה הועבר אח"כ לאוגרית לגבל לערי כנען ולפוליס
היוונית ולרומא ואח"כ לערי ימי הביניים.

הקמת מפעלי בניה מונומנטליים ותכנון ופיתוח מערכות להעברת
מים.
בשומר הייתה בירוקרטיה מסועפת: ניהול ספרי מנהל מפורטים,
תקשורת, פיקוח על כללי מסחר הוגנים, מידות ומשקולות, ניהול
ותחזוקת מבני ציבור, מפעלי השקיה ודאגה למקום לינה לנוסעים
בדרך.

המדינה הייתה מעורבת בנושאי תחבורה ימית, סחר חליפין, קידום
החקלאות והאומנות וקידום מערכת משפטית וחוקים. נקבע הצורך
בעדים במשפט, ניהול תקין ורישום מהלך כל המשפט. המדינה היא
השופטת ומענישה. נחקקו חוקים להגנת החלש, האלמנות והיתומים.
נעשה פיקוח על מחירי מוצרים חיונים וביצוע עבודות ציבוריות
נרחבות.
רעיון שמיטת החובות לאוכלוסיות מיוחדות מקורו בשומר.

השומרים הניחו את יסודות המדע: עד היום אנו משתמשים בשיטה
השומרית למדידת שעות, דקות ושניות, זוית ומעלה. השומרים המציאו
את האובניים, הגלגל, ספינות המפרשים. עמים רבים (כמו ישראל)
אמצו את לוח השנה שלהם, ושמות החודשים. עיבוד המתכות התפשט
דרכם לרחבי המזרח הקדום ולאירופה.

האמנות השומרית היא אסתטית ומרשימה אותנו גם היום ביופיה.
השומרים הם הראשונים שבנו מקדשים, בנו גג בצורת כיפה, ובנו
קשתות ועמודים. הם יצרו את חותמת הגליל כהקדמה לדפוס.

הכתב השומרי נוצר למען לשונם שהייתה מורכבת ממילים בנות הברה
אחת. כדי להתאים את כתב היתדות לשפות אחרות יש להניח שמורים
וסופרים שומריים נדדו לארצות אחרות ושסופרים מארצות אחרות באו
להשתלם בשומר.

השומרים קשרו קשרים עם המצרים שהיו מדרום להם ועם תושבי עמק
האינדוס במזרח. חותמות גליל מסחריות שומריות נמצאו בעמק
האינדוס.
---------------------------------------------------------------------------------------
השפעה שומרית על מצרים הקדומה

http://www.crystalinks.com/sumeregypt.html

------------------------------------------------------------------------------------
גם בתי האינדוס נבנו מלבנים כמו בשומר ויש להניח שצורת בניה זו
הושפעה משומר. גם עילם, שהיא פרס העתיקה, הושפעה רבות משומר
(למרות שהייתה אויבתה של שומר), והבניה, הספרות, הדת, החוק,
הכתב ושיטות החינוך הועתקו משומר.

האל שהוא בדמות אדם, האדון במקדשו וארצו וקשור לאלים אחרים
בקשרי משפחה נוצר בשומר והגיע דרך אסיה הקטנה ליוון ומשם
לרומא. הפר הקדוש נמצא בשומר. תאור העולם התחתון, עולם השאול
תואר לראשונה בשומר.

צלב וחרמש היו סימנים דתיים קדומים בשומר וכנ"ל מגן דוד
ומנורה. שמות קבוצות הכוכבים כמו: שור, תאומים, אריה ועקרב
נמצאו לראשונה ע"י השומרים.  ב1500 לפנה"ס נוצרו התווים
המוזיקליים הראשונים בשומר.

היחס החם אל מסורת העבר נוצרה בשומר ונשמרה בקפדנות ע"י אשור
ובבל, אשר שמרו על המסורת השומרית למרות שהם היו תרבות שמית
ואילו השומרים אינם מתרבות זו. הם העתיקו כתבים קדומים בעתקה
קפדנית למעלה מאלף שנה.

הספריה של אשורבניפל מלך אשור היתה ספריה למופת. הלוחות סודרו
בסדר הגיוני וסומנו במספרים, כך שאפשר יהייה למצוא את המידע
בקלות. המלוכה בשומר הייתה בחסד האל, ועל המלך היה לשמור על
צוויי הדת בקפדנות.
----------------------------------------------------------------------------------
ספרות שומרית

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcslbycat.php


עלילות גילגמש

http://www.answers.com/topic/epic-of-gilgamesh

----------------------------------------------------------------------------------
הסהר הפורה

מפת הסהר הפורה 9000-4500 לפנה"ס

http://fsmitha.com/h1/map00-fc.html

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/fertilemap.html


הסהר הפורה: fertile-crescent

http://www.answers.com/topic/fertile-crescent


ארצות הסהר הפורה

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nitzanim/cp/homepage/keshetrashi.htm


מפות גיאוגרפיות של תקופת התנ"ך

http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=26

http://www.bible-history.com/maps

------------------------------------------------------------------------------
מסופוטמיה: ארם נהריים

מפה של מסופוטמיה בשנת 2500 לפנה"ס

http://fsmitha.com/h1/map01mes.htm


עברית

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%A8%D7%9D%20%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D&redirect=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%94

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%94

http://www.lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4741

-------------------------------------------------------------------------------
אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia

http://www.emayzine.com/lectures/sumeria.htm

http://www.usfca.edu/westciv/Mesochro.html

http://history.evansville.net/meso.html

http://www.crystalinks.com/mesopotamia.html

http://perso.orange.fr/miltiade/GB/Mesopotamy.htm

http://ancientneareast.tripod.com/Mesopotamia.html

http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/lessonsmeso.html

http://www.mesopotamia.co.uk/menu.html


מבחר נושאים

http://www.livius.org/babylonia.html


קישור לאתרים העוסקים במסופוטמיה

http://www.sumerian.org/sumlinks.htm

-----------------------------------------------------------------------------
שומר

עברית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nitzanim/cp/homepage/shumertafrit.htm


אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumer

http://www.fsmitha.com/h1/ch01.htm

http://www.crystalinks.com/sumer.html

http://ancientneareast.tripod.com/Sumer.html

-------------------------------------------------------------------------------
האמורים: בין הכובשים השמיים של שומר

http://en.wikipedia.org/wiki/Amorites

http://www.crystalinks.com/amorites.html

http://www.answers.com/topic/amorite-language

------------------------------------------------------------------------------------
המתמתיקה השומרית

http://www.crystalinks.com/sumermath.html

---------------------------------------------------------------------------------
הנהרות: הפרת והחידקל

פרת

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A4%D7%A8%D7%AA

http://www.shechem.org/torah/geomishna/155c.html

http://www.answers.com/topic/euphrates


חידקל

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%9C

http://www.answers.com/topic/tigris

http://www.answers.com/topic/tigris-river-geogmid-in-encyclopedia

----------------------------------------------------------------------------------
ערים שומריות

ארך ואור השומריות

עברית

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%95%D7%A8%5F%D7%9B%D7%A9%D7%93%D7%99%D7%9D


אנגלית

http://www.answers.com/topic/uruk

http://en.wikipedia.org/wiki/Uruk

http://www.crystalinks.com/uruk.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ur

http://www.answers.com/topic/ur

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=40&letter=U


הקברים המלכותיים של אור

http://www.mesopotamia.co.uk/tombs/index.html


הקינה על חרבן אור

http://www.answers.com/topic/lament-for-ur

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.2.2&charenc=j#

--------------------------------------------------------------------
האזכור של "אור כשדים" בתורה:

בראשית פרק יא
פסוק כח: וימת הרן, על-פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור
כשדים.

פסוק לא: ויקח תרח את-אברם בנו, ואת-לוט בן-הרן בן-בנו, ואת
שרי כלתו, אשת אברם בנו; ויצאו אתם מאור כשדים, ללכת ארצה
כנען, ויבאו עד-חרן, וישבו שם.

בראשית פרק טו
פסוק ז: ויאמר, אליו:  אני יהוה, אשר הוצאתיך מאור כשדים-לתת
לך את-הארץ הזאת, לרשתה.
-----------------------------------------------------------------------------------
האזכור של "ארך" בתורה:

בראשית פרק י
פסוק י: ותהי ראשית ממלכתו בבל, וארך ואכד וכלנה, בארץ, שנער.
---------------------------------------------------------------------------------
לגש: עיר שומרית ואחר כך בבלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Lagash

------------------------------------------------------------------------------
קיש: הבירה העתיקה של שומר

http://www.answers.com/topic/kish-ancient-city-mesopotamia

http://www.crystalinks.com/kish.html

-----------------------------------------------------------------------------
ניפור

http://en.wikipedia.org/wiki/Nippur

http://www.fortunecity.com/victorian/stone/319/nippur.html

http://www.henry-davis.com/MAPS/AncientWebPages/101.html

------------------------------------------------------------------------
אדב

http://www.answers.com/topic/adab

----------------------------------------------------------------------
אכד

העיר-מדינה אכד, כתב היתדות האכדי והאמפריה האכדית בזמן סרגון

http://stage.co.il/Stories/537245018

------------------------------------------------------------------------
הדת והמיתולוגיה השומרית

עברית

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nitzanim/cp/homepage/shumerdat.htm


אנגלית

http://www.sacred-texts.com/ane/sum/index.htm

http://www.sacred-texts.com/ane/index.htm

http://www.gatewaystobabylon.com/religion.htm

http://www.gatewaystobabylon.com/myths.htm

http://www.gatewaystobabylon.com/gods.htm


אנליל, אל הרוח השומרי

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%9C

http://www.gatewaystobabylon.com/myths/enlil.htm


אשתר

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%A2%D7%A9%D7%AA%D7%A8&redirect=%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%A8

------------------------------------------------------------------------
המדע השומרי

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nitzanim/cp/homepage/shumermada.htm

-----------------------------------------------------------------------
סופה של ממלכת שומר

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nitzanim/cp/homepage/shumersof.htm

-------------------------------------------------------------------------
רשימת מלכי שומר

http://www.answers.com/topic/sumerian-king-list

=====================================
הכתב השומרי

שומר היא אחת מהציליויזציות הקדומות ביותר והכתב שם, כתב
היתדות, התפתח לפני כחמשת אלפים שנה על לוחות חימר. גם האכדית,
האשורית והבבלית (שהן שפות שמיות בניגוד לשפה השומרית שאינה
שפה שמית) היו מבוססות על כתב היתדות של השומרים, גם לאחר
שהממלכה השומרית נעלמה מן העולם. הכתב השומרי עבר התפתחות מכתב
ציורים לכתב יתדות המבוסס על סימנים מוסכמים ואח"כ לכתב המבוסס
על הברות ועיצורים.

לשומרים הייתה השפעה רבה על המזרח העתיק, כמובן על האשורים
והבבלים, שהיו עמים שמיים, שכבשו את שומר. דרך עמים אלו,
שתרבותם התבססה על תרבות שומר, הגיעה ההשפעה השומרית לישראל
והתנ"ך.

לדוגמא, קרמר (1960) מביא את הדוגמא הבאה: בסיפור גן העדן
התנ"כי מסופר, שמגן העדן יצאו 4 נהרות: הגיחון, הפישון, הפרת
והחידקל. היכן נמצאים נהרות אלו? בשומר!
---------------------------------------------------------------------------------------
מקורות העוסקים בסיפור גן העדן וקשריו לשומר

ראו מאמרי בנושא זה:

היכן נמצא גן עדן?

http://stage.co.il/Stories/646233

--------------------------------------------------------------------------------------
סיפור המבול היה נפוץ בשומר כולל הפרחת היונה, וכן חוקי יסוד
שקדמו מאות בשנים לעשרת הדיברות.
---------------------------------------------------------------------------------------
ראו מאמרי בנושא זה:

תהום ותיהמת: מפלצת הים השומרי-בבלית

http://stage.co.il/Stories/646199

-----------------------------------------------------------------------------------
סיפורי המבול והמקור המדעי בנושא זה

http://stage.co.il/Stories/631700

----------------------------------------------------------------------------------
הטקסטים העתיקים ביותר, שהגיעו לידינו, כתובים בכתב יתדות על
לוחות חרס או אבן. בכתב זה השתמשו השומרים, האכדים, האשורים,
הבבלים, החיתים ועמים נוספים במזרח הקדום.

תחילה שימש כתב זה לרישום מידע כמותי, אך בהדרגה התפתחו בו גם
פיקטוגרמות או אידאוגרמות - ציורים המסמלים עצמים או רעיונות.
המידע הכמותי נרשם בטורים מלמעלה למטה ואילו הטקסט נרשם משמאל
לימין.

סוג הטקסט היה: חוקים, סיפורים ותיאורים היסטוריים. שיטה זו
שימשה את עמי הקשת הפורייה במשך כשלשת אלפים שנה עד המאה
הראשונה לספירה. הכותבים היו כוהנים או סופרים, שלהם ניתנה
הרשות לכתוב והם גם היו המורים לכתיבה.

---------------------------------------------------------------------------------
עלילות גילגמש מהגירסה השומרית ואילך

עברית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%A9

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13291

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13425

אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh

http://www.crystalinks.com/gilgamesh.htm

http://eawc.evansville.edu/essays/brown.htm

http://www.theosophy-nw.org/theosnw/world/mideast/mi-wtst.htm

--------------------------------------------------------------------------
אגדה שומרית

http://www.amalnet.k12.il/meida/mikra/story/miki8036.htm

איכר ורועה בספרות שומר

http://www.daat.ac.il/daat/history/divrey/maamar4y.htm

----------------------------------------------------------------------------
מילים עבריות שמקורן שומרי בתנ"ך: איכר, היכל, מלח, עדן ואולי
גם גן ושור. בלשון המשנה: גן ותרנגול (שפירושו בשומרית "עוף
המלך").

ערים שומריות הנזכרות במקרא: אור (UR) וארך. יש לציין ששומר
היא הצורה הבבלית של הארץ והעם. השם שומר אינו מופיע בתנ"ך
אולם יש המייחסים את השם שומר לשם "שם" (כקיצור של השם שומר)
בנו של נוח ואבי העמים השמיים או לשם "שנער".
-----------------------------------------------------------------------------
אנגלית

השפה השומרית

http://www.crystalinks.com/sumerlanguage.html

http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk

http://www.cdp.bham.ac.uk/index.htm

http://www.sumerian.org


לימוד השפה השומרית

http://www.sumerian.org/sumerian.htm

----------------------------------------------------------------------
העיר-מדינה אכד, כתב היתדות האכדי והאמפריה האכדית בזמן סרגון

http://stage.co.il/Stories/537245018

--------------------------------------------------------------------------------------
מילים שמקורן בבלי ואשורי: מלצר, סגן, סריס. שמות: מרדכי
(מרדוך) ואסתר (איסתר, עשתורת). שמות החודשים שלנו (תשרי,
חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז,
אב,אלול) מקורם בבלי.

המקור הבבלי של שמות החודשים

http://www.cet.ac.il/main/jump/holiday/heshvan-03/info.asp

http://www.safa-ivrit.org/timesplaces/hebrew.php

בארכיונים המסופוטמיים זוהו אזכורים של כמה מלכים חשובים מן
המקרא: בין היתר מלכי ישראל אחאב ויהוא, ומלכי יהודה חזקיהו
ומנשה.
--------------------------------------------------------------------------------------
העיר-מדינה בבל והאימפריה הבבלית

http://stage.co.il/Stories/537242206

=========================================
האימפריה האשורית וקשריה לעולם המקרא

http://stage.co.il/Stories/537241252

=====================================
העיר/מדינה מארי, וקשריה לעולם המקרא

http://stage.co.il/Stories/537241249

========================================
העיר נוזי וקשריה לעולם המקרא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%99

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuzi

=========================================
חדשות

האוצרות האבודים של עירק (מאוניברסיטת שיקגו)

http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/iraq.html

========================================
ביבליוגרפיה ווביוגרפיה והערות

גפני א. (2005), תרבויות קדומות במזרח הקדום, אסטרולוג, הוד
השרון.

החלק העוסק במסופוטמיה נמצא בעמ' 28-162. יש כאן אחת הסקירות
הנרחבות ביותר בשפה העברית על התרבות של מסופוטמיה.

הערך אכדית (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך ,3 ספריית
הפועלים, ירושלים, 260-261.

הערך אשור (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך ,7 ספריית
הפועלים, ירושלים, 359-378.

הערך בבל (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך ,7 ספריית
הפועלים, ירושלים, 527-587.

הערך יתדות כתב (1988), האנציקלופדיה העברית, כרך ,19 ספריית
הפועלים, ירושלים, 503.

הערך שומר (תשל"ט), האנציקלופדיה העברית, כרך ,31 חברה
להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, ירושלים, 527-587.

קולדוואל ו. א. ומאריל א. ה. (1995), קורות העולם, מודן,
ת"א, כרך ראשון, עמ' 72.

בקטע זה מתואר פיענוח כתב היתדות האכדי.

קונטנו ז'. (1964), חיי יום יום באשור ובבל, בימי סרגון, מאות
ח-ז לפנה"ס
, עם הספר, ת"א.

קרמר נ. ש. (1960), ההיסטוריה מתחילה בשומר, ספריית הפועלים,
ת"א.

ההיסטוריה מתחילה בשומר של פרופ' שמואל נוח קרמר

http://www.upenn.edu/pennpress/book/toc/1059.html


שביט י. וערן מ., ,(2003) מלחמת הלוחות, עם עובד, ת"א.

הספר עוסק בפולמוס בבל והתנ"ך במאה ה-19בעיקר באירופה.

ווביוגרפיה

השומרים: היסטוריה ותרבות

http://www.gotterdammerung.org/books/reviews/s/sumerians-their-history-culture-and-character.html

http://www.press.uchicago.edu/cgi-bin/hfs.cgi/00/1231.ctl

http://wsupress.wayne.edu/judaica/history/krameriws.htm


מסופוטמיה: שומר, אשור ובבל במוזיאון הבריטי

http://www.mesopotamia.co.uk/menu.html


קיצור תולדות האשורולוגיה

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9499

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9500

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9501

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9502

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9503

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9504


מפות שומר, אשור ובבל

http://www.crystalinks.com/middleastmaps.html

==========================================
מאמרים בסידרה: התפתחות הכתב

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lktav.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: טקסטים

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/ltext1.htm

===========================================
מאמרים בסידרה: העולם העתיק

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/latic.htm

=======================================
פרקי הספר "מהפכות המידע"

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/linfor.htm

========================================

הבלוג שלי בתפוז
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=amnontill

הבלוג שלי בקפה דמרקר
http://cafe.themarker.com/view.php?u=162968

=========================================היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
בבמה מאז 24/5/07 23:08
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
אמנון טיל

© 1998-2022 זכויות שמורות לבמה חדשה