New Stage - Go To Main Page


מקורות דיגיטליים העוסקים בפער הדיגיטלי בין משתמשי המחשבים
והאינטרנט ליתר האנשים
דר' אמנון טיל, DAT
http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lme.htm

Homepage:
http://mywebpage.netscape.com/amnontl/homepage.htm
New Stage Homepage:
http://www.stage.co.il/Authors/AmnonTill
Email: amnont@walla.co.il

====================================
ראשי פרקים
=========
הקדמה
מאמרים
פרוייקטים ישראלים לצימצום הפער הדיגיטלי
אתרים ומאמרים באנגלית
מחקר
---------------------------------------------
מאמרים בסידרה: התרבות הדיגיטלית
מאמרים בסידרה: הצד האפל של רשת האינטרנט
==========================================
הקדמה

פער זה מכונה בספרות המקצועית DIGITAL GAP או DIGITAL DIVIDE.
יש מאמרים רבים המתייחסים לנושא זה. ישנם המשווים את האוריינות
הדיגיטלית לאוריינות של קריאה וכתיבה, והטענה היא שללא
אוריינות בשימוש במחשבים ובאינטרנט - האדם אינו מסוגל לתפקד
בתרבות הדיגיטלית של ימינו, והוא משול לאדם שאינו יודע קרא
וכתוב, למשל, בתחילת המאה ה20.

ישנם גם נסיונות לממן לעניים מחשבים ואינטרנט, למשל: בפרוייקט
"מחשב לכל ילד" בישראל והקמת מרכזים קהילתיים בהם יוכלו ילדים,
ואף מבוגרים חסרי אמצעים, לרכוש את מיומנות המיחשוב והתקשוב.
===================================
מאמרים

עברית

על הפער הדיגיטלי ופער חברתי

http://www.ort.org.il/articles/?item=186496412

מהאתר: "על פער דיגיטלי ופער חברתי: המונח "פער דיגיטלי" נטבע
בעשור הקודם.  הכוונה לפער בין מי שיש להם אמצעים, יכולת
ונגישות לשימוש במחשב וגישה לאינטרנט - עם כל היתרונות שהדבר
מעניק להם בתחומי ההשכלה, החברה, התרבות והתעסוקה - לבין מי
שהדבר נמנע מהם. למעשה, הולך ומתהווה סוג חדש של "אנאלפבתיות
דיגיטלית", עם כל ההשלכות האפשריות של העמקת השסעים בחברתנו".


מצגת מ2002 על הפער הדיגיטלי בישראל

http://www.isoc.org.il/conf2002/presentations/DigitalGap.ppt


הפער הדיגיטלי בישראל לא מצטמצם

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2846404,00.html

מהאתר: "מחקר חדש חושף נתונים חדשים על הפער הדיגיטלי בישראל
והיקפו. בתחומים מסוימים, הפער בין הישראלים הממוחשבים
לאוכלוסיות הלא מחוברות הלך וגדל, על פי נתונים שהציגה החוקרת
קרין ברזילי-נהון במהלך יום עיון שנערך אתמול (ב') באוניברסיטת
ת"א".


פער דיגיטלי בין גברים לנשים ובין עשירים לעניים

http://www.nashim.org.il/research11.html

מהאתר: "הפער המיגדרי הגבוה ביותר בגלישה באינטרנט נמצא
באיטליה (20.2% ).., כך עולה ממחקר השוואתי שנערך ב-14 מדינות
במסגרת פרויקט אינטרנט עולמי -UCLA".

הפער הדיגיטלי באירופה

http://www.haaretz.co.il/captain/pages/ShArtCaptain.jhtml?contrassID=11&subContrassID=0&itemNo=644088

מהמאמר: "סקר של האיחוד האירופי גילה התאמה בין עוני, חוסר
השכלה, גיל מבוגר וחוסר שימוש באינטרנט; השיעור הממוצע של
השימוש עומד על 47%"

85% מהעשירון התחתון לא מחוברים: מהן ההשלכות?

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3282396,00.html

מהמאמר: "שר התקשורת, אריאל אטיאס, חייב להבין את הקשר בין
חיבור לאינטרנט לבין פערי הכנסה בעתיד והישגי ילדים ונוער
מהשכבות החלשות. הממשלה צריכה להבין איך הקשר הזה משפיע וישפיע
על עוצמתה הצבאית, הכלכלית והחברתית של ישראל".

הפער הדיגיטלי בישראל

http://www.ila.org.il/Index.asp?ArticleID=95&CategoryID=136


מחקר: מתרחב הפער הדיגיטלי בין המגזר היהודי לערבי

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509088,00.html

מהמאמר: "השימוש באינטרנט בקרב ערביי ישראל אמנם גדל, אבל הפער
מול המגזר היהודי גדל אף הוא, כך עולה משני מחקרים חדשים"
=======================================
פרוייקטים ישראלים לצימצום הפער הדיגיטלי

פרוייקט נטע

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2973730,00.html


מהמאמר: "היי-טק לכל: שנה שנייה לפרויקט "נטע"

"כך מקרבים את ילדי הפריפריה אל עולם המחשבים. פרויקט "נטע",
המכשיר בני-נוער למקצועות ההיי-טק, נכנס כעת לשנתו השנייה.
מדריכה: "כיף לראות בנות, שהיו חסרות ביטחון בהתחלה, רואות
תקלה במחשב ואומרות 'וואלה, אני יודעת מה זה ואיך לטפל בזה'"

עמותת תפוח הישראלית לחיסול הפער הדיגיטלי

http://tapuah.org.il


פרוייקט להב"ה הפך לפרוייקט תעסוקה לחברי מרכז הליכוד

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2975073,00.html

מהמאמר: "נתניהו הורה על ביצוע שינויים בפרויקט להב"ה זאת,
לאחר שהפרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי הפך לתוכנית תעסוקה לחברי
מרכז הליכוד, חלקם לא ממש בקיאים במחשבים. משרד האוצר: עובדים
פוטרו, השכר ירד, מרכזים חדשים לא יוקמו עד להודעה חדשה"

מחשב לכל ילד

http://www.maly.co.il

מהאתר: "פרויקט "מחשב לכל ילד" הוקם ביוזמת אנשי עסקים מובילים
בישראל ובחסות ממשלת ישראל, כדי להעניק מחשבים, ערכות תוכנה
והדרכה לילדים שאין יד משפחתם משגת לרכשם.

מטרתנו היא לאפשר לילדים משכבות מצוקה לרכוש מיומנויות שימוש
במחשב והתחברות למאגרי מידע.אלה יסייעו בפיתוח חשיבה יוצרת,
יתרמו להתפתחות הילד ולהעלאת דימויו העצמי, וישמשו מנוף לצמצום
הפער החברתי"

מחשב עם מנואלה בעלות 100 דולר נחשף בתוניס
פתרון בעולם לצימצום הפער הדיגיטלי במדינות העניות: מחשב זול
שעולה 100 דולר

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3170698,00.html

מהמאמר: "מזכ"ל האו"ם ומנהל מעבדת המדיה של MIT הציגו אתמול אב
טיפוס של מחשב נייד המיועד לילדים במדינות עניות, והביעו
אופטימיות לגבי הפרויקט כולו, שמטרתו להביא את הקידמה לעולם
השלישי "
=========================================
אתרים ומאמרים באנגלית

אתרים מרכזיים

The Digital Divide Network

http://www.digitaldividenetwork.org/content/sections/index.cfm?key=2

http://www.digitaldividenetwork.org/content/sections/index.cfm


Digital Devide of PBS

http://www.pbs.org/digitaldivide


Digital Divide Org

http://www.digitaldivide.org


על הפער הדיגיטלי ממשרד החינוך האמריקאי

http://www.ed.gov/Technology/digdiv.html


The Digital Divide Project

http://www.washington.edu/wto/digital


Digital Divide Solutions

http://www.asu.edu/DigitalDivideSolutions


The Digital Divide: A resource list

http://www.gseis.ucla.edu/faculty/chu/digdiv

http://www.financeproject.org/digdividehome.htm


פרוייקט OLPC (הפרוייקט של נגרופונטה מMIT: מחשב נייד לכל
ילד)

http://laptop.org

http://he.wikipedia.org/wiki/OLPC

http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC

http://wiki.laptop.org/go/Home

http://olpc.com

http://www.olpcnews.com

http://linmagazine.co.il/enterprise/kids-hacking-the-olpc-45004

http://computers.walla.co.il/?w=/4/1187367

http://olpc.tv

http://www.gadgetim.co.il/contentItems.php?itemID=8394//

----------------------------------------------------------------------
מאמרים

Falling Through the Net

http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/digitaldivide


על הפער הדיגיטלי

http://adulted.about.com/cs/computerliteracy/a/digitaldivide.htm

From the article

households with incomes of $75,000+ are more than twenty
times more likely to have access to the Internet than those
at the lowest income levels, and more than nine times as
likely to have a computer at home;
between 1997 and 1998, the divide between those at the
highest and lowest education levels increased 25 percent,
and the divide between those at the highest and lowest
income levels grew 29 percent.
Whites are more likely to have access to the Internet from
home than Blacks or Hispanics have from any location.


Bridging the Digital Devide

http://racerelations.about.com/library/weekly/aa121399a.htm

From the article

Many answers to the question of how to get more access to
more people have been offered, but judging from the
statistics, the solutions aren't working thus far. One
possible solution is cheaper (and even free) computers and
internet access. As prices continue to fall, it's likely the
numbers of users will increase rapidly. The NTIA cautions,
though, that, "waiting for prices to fall, however, is a
long-term solution to the racial divide."

Culturally-Targeted Sites Bridging the Digital Divide

http://racerelations.about.com/library/weekly/aa073001a.htm

According to a study by comscore, "Internet penetration
among African-American households rose 35 percent between
April 2000 and April 2001, and now stands at 51 percent."

 Half of US Hispanics are now online.

 African Americans lead the US in Internet growth.

 Hispanics and Asians in America are more likely to be
online at home than Caucasians and African-Americans.


Society's digital divide

http://racerelations.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fnews.cnet.com%2Fnews%2F0-1005-200-317366.html%3Ftag%3D

From the article

Many Netizens have long thought of the Internet as the great
equalizer. A study released today by Bellcore Labs says that
is not so.

The same divergence found in society along cultural and
racial lines is found online and offline, according to James
Katz, who conducted the Markle Foundation-funded study.

תוכנית בבריטניה: אינטרנט ומחשב חובה לכל ילד

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3491226,00.html

מהמאמר: "הממשלה הבריטית מתכוונת להיעזר בחברות הטכנולוגיה
הגדולות ולסבסד את חיבורי האינטרנט המהיר ומחירי החומרה על מנת
לאפשר לכל הורה ותלמיד לגשת לאינטרנט ולסגור את הפער הדיגיטלי
בין עשירים לעניים".
=========================================
מחקר

כיצד ישפיע הפער הדיגיטלי על המסחר האלקטרוני?

http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue3/hoffman.html

===========================================
מאמרים בסידרה: התרבות הדיגיטלית

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/ldigcul.htm

====================================
מאמרים בסידרה: הצד האפל של רשת האינטרנט

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/ldark.htm

=========================================

הבלוג שלי בתפוז
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=amnontill

הבלוג שלי בקפה דמרקר
http://cafe.themarker.com/view.php?u=162968

=============================

היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
בבמה מאז 22/10/04 14:44
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
אמנון טיל

© 1998-2022 זכויות שמורות לבמה חדשה